Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”
ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz
Tel. 52 32 34 810
www.martyria.pl
da@martyria.pl

Opieka duszpasterska: Ks. Krzysztof Buchholz

Duszpasterstwo Akademickie „faraDA”
ul. Farna 10, Bydgoszcz
www.farada.bydgoszcz.opoka.org.pl
www.farada.prv.pl
farada@gmail.com

Opieka duszpasterska: Ks. Maciej Musiał

Duszpasterstwo Akademickie „Kana”
Pl. Piastowski 5, 85-012 Bydgoszcz
www.dakana.pl
duszpasterstwo.kana@gmail.com

Opieka duszpasterska: Ks. Prałat Roman Kneblewski

Duszpasterstwo Akademickie „Stryszek”
Al. Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz
www.da-stryszek.prv.pl
Opieka duszpasterska: Ks. Artur Pająk CM

Duszpasterstwo Akademickie „Arka”
Pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz
www.arka.jezuici.pl
Opieka duszpasterska: o. Grzegorz Mockiewicz SJ

Duszpasterstwo Akademickie „Viator”
ul. Gdańska 2, 85-005 Bydgoszcz
www.viator.ofmcap.pl
viator.da@gmail.com
forum: www.daviator.fora.pl
Opieka duszpasterska: o. Tadeusz Topolski