Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”
ul. Bołtucia 5
85-791 Bydgoszcz
tel. 52 32 34 810
e-mail: da@martyria.pl
www.martyria.pl
Opieka duszpasterska: Ks. Piotr Wachowski

Duszpasterstwo Akademickie „Stryszek”
Al. Ossolińskich 2
85-093 Bydgoszcz
www.stryszek.bydgoskabazylika.pl
Opieka duszpasterska: Ks. Grzegorz Duchnik CM

Duszpasterstwo Akademickie „Arka”
pl. Kościeleckich 7
85-033 Bydgoszcz
www.arka.jezuici.pl
Opieka duszpasterska: O. Jacek Olczyk SJ
e-mail: jacek.olczyk@jezuici.pl

Duszpasterstwo Akademickie „Viator”
ul. Gdańska 2
85-005 Bydgoszcz
e-mail: viatorkapucyni@gmail.com
Opieka duszpasterska: O. Tomasz Mączewski OFMCap