DIECEZJALNI DUSZPASTERZE I ASYSTENCI

Diecezjalny duszpasterz młodzieży:
Ks. Piotr Wachowski
tel. kom. 782 550 940
e-mail: wachowskipiotr@op.pl

Diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie:
Ks. Piotr Poćwiardowski
tel. kom. 504 333 617
e-mail: pocwiardowskipiotr@gmail.com

Diecezjalny duszpasterz akademicki:
Ks. Piotr Wachowski
tel. kom. 782 550 940
e-mail: wachowskipiotr@op.pl

Diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza:
Ks. Karol Rawicz-Kostro
e-mail: liturgicznabydgoszcz@gmail.com 

Diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej:
Ks. Mateusz Nowak
e-mail:

Diecezjalni duszpasterze sportu:
Ks. Robert Szczepański
e-mail: robson9@interia.pl
Ks. Michał Zawartowski
e-mail: michalzawartowski@wp.pl

Duszpasterstwo powołań i Stowarzyszenia Wspierania Powołań:
Ks. Paweł Białczyk
e-mail: pawel.bialczyk@gmail.com 

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i koordynator duszpasterstwa na rzecz misji w diecezji bydgoskiej:
Ks. Andrzej Marmurowicz
tel. kom. 534 681 213
e-mail: misje@diecezja.bydgoszcz.pl

Referent ds. ekumenizmu:
Ks. Krzysztof Panasiuk
tel. kom. 601 444 114
e-mail: panasiuk@wa.onet.pl

Asystent ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie diecezji bydgoskiej:
Ks. Dariusz Wesołek
e-mail: dariusz.wesolek@gmail.com

Odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej:
Ks. Janusz Tomczak
tel. kom. 534 039 595
e-mail: kstomczak@interia.pl

Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej:
Ks. Krzysztof Panasiuk
tel. kom. 601 444 114
e-mail: panasiuk@wa.onet.pl

Koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”:
Ks. Damian Pawlikowski
e-mail: damian.pawlikowski@dzielo.pl

Opiekun Towarzystwa Przyjaciół KUL:
Ks. Michał Adamczyk
tel. kom. 509 467 525
e-mail: michad@o2.pl

Diecezjalny referent ds. sióstr zakonnych:
Ks. Wenancjusz Zmuda
tel. kom. parafialny 504 435 598
e-mail: wenanty@onet.pl

Diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym:
Ks. Dawid Perlik
e-mail: dawidperlik@gmail.com

Diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia:
Ks. dr Szymon Gołota

Diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych:
Ks. Janusz Tomczak
tel. kom. 534 039 595
e-mail: kstomczak@interia.pl

Diecezjalny duszpasterz niesłyszących:
Ks. Piotr Książkiewicz 

Diecezjalny duszpasterz niewidomych:
Ks. Piotr Buczkowski
tel. 52 327 76 07
e-mail: buczkowski.piotr@wp.pl

Asystent Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej:
Ks. Leszek Chudziński
tel. kom. 737 834 437

Diecezjalny duszpasterz nauczycieli:
Ks. Waldemar Różycki
e-mail: waldemar.rozycki@katolik.bydgoszcz.pl

Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich:
Ks. Jarosław Rusnak
tel. kom. 667 943 185

Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:
Ks. Bronisław Kaczmarek
tel. 52 322 70 94
e-mail: parafia@trojca.info

Diecezjalny duszpasterz pracowników środków społecznego przekazu:
Ks. Mariusz Kuciński
e-mail: parafia@mateusz.bydgoszcz.pl

Diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Trzeźwości:
Ks. Mirosław Zabrocki CSSp
tel. kom. 502 432 841
e-mail: mirek.zabrocki@gmail.com

Diecezjalny duszpasterz policji:
Ks. Stanisław Kotowski
e-mail: stan-kotowski@wp.eu

Diecezjalny duszpasterz strażaków:
Ks. Roman Michalski
tel. kom. 606 782 808
e-mail: romanusrm@go2.pl

Diecezjalny duszpasterz myśliwych:
Ks. Ryszard Pruczkowski
tel. kom. 604 901 533
e-mail: kspruczkowski@vp.pl

Diecezjalny kapelan leśników:
Ks. Jarosław Kubiak
tel. kom. 604 417 640

e-mail: keraj1963@interia.pl

Diecezjalny duszpasterz Bractwa Kurkowego:
Ks. Karol Glesmer
tel. 52 347 15 55
e-mail : proboszcz@mikolaj.bydgoszcz.pl

Diecezjalny duszpasterz ludzi pracy i rzemieślników:
Ks. Bogusław Konieczka
tel. 52 371 6123
e-mail: biuro@swjozef.bydgoszcz.pl

Duszpasterz harcerzy, kapelan Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:
Ks. Przemysław Kodzik
tel. kom. 502 357 975

Kapelan Maltańskiej Służby Medycznej:
Ks. Waldemar Różycki
e-mail: waldemar.rozycki@katolik.bydgoszcz.pl

Asystent Towarzystwa Świętego Wojciecha:
Ks. Jarosław Antkowiak
tel. 52 322 34 34

Diecezjalny opiekun Legionu Maryi:
Ks. Józef Orchowski
tel. 52 362 02 10
e-mail: kontakt@mbf.bydgoszcz.pl

Diecezjalny duszpasterz honorowych dawców krwi:
Ks. Ryszard Pruczkowski
tel. kom. 604 901 533
e-mail: kspruczkowski@vp.pl

Duszpasterz hodowców gołębi pocztowych:
Ks. Ryszard Pruczkowski
tel. kom. 604 901 533
e-mail: kspruczkowski@vp.pl

Duszpasterz skarbowców:
Ks. Ryszard Pruczkowski
tel. kom. 604 901 533
e-mail: kspruczkowski@vp.pl

Moderator diecezjalny Żywego Różańca:
Ks. Andrzej Marmurowicz
tel. kom. 534 681 213
e-mail: misje@diecezja.bydgoszcz.pl

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła:
Ks. Janusz Konysz
tel. kom. 505 842 724
e-mail: j.konysz@wp.pl

Duszpasterz organistów:
Ks. Janusz Tusk
tel. kom. 663 776 787
e-mail: janusz.tu@interia.pl

Diecezjalny duszpasterz kolejarzy:
Ks. Krzysztof Buchholz
tel. kom. 504 062 376

Asystent Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:
Ks. Roman Kneblewski
tel. kom. 601 385 770
e-mail: rak.odwaga@gmail.com

Diecezjalny duszpasterz rolników:
Ks. Roman Lidziński
tel. kom. 603 431 355
e-mail: rlidzinski@wp.pl