DUSZPASTERZE I ASYSTENCI DIECEZJALNI

Diecezjalny duszpasterz akademicki
Ks. Krzysztof Buchholz

Diecezjalny duszpasterz młodzieży
Ks. Piotr Wachowski

Diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie
Ks. Maciej Tyckun

Diecezjalni duszpasterze Służby Liturgicznej
Ks. Grzegorz Wiciński
Ks. Marcin Świderski

Diecezjalni duszpasterze ds. sportu
Ks. Robert Szczepański
Ks. Michał Zawartowski

Asystent ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie Diecezji Bydgoskiej
Ks. Dariusz Wesołek

Diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
Ks. Józef Kubalewski

Diecezjalny duszpasterz pracowników środków społecznego przekazu
Ks. dr Mariusz Kuciński

Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Polskich
Ks. dr Waldemar Różycki

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i koordynator duszpasterstwa na rzecz misji w Diecezji Bydgoskiej
Ks. Andrzej Marmurowicz

Duszpasterstwo Powołań i Stowarzyszenia Wspierania Powołań
Moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego
Ks. dr Zbigniew Zaborowski

Diecezjalny duszpasterz niewidomych
Ks. Piotr Buczkowski

Diecezjalny duszpasterz niesłyszących
Ks. Dariusz Wesołek

Diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych
Ks. dr Janusz Tomczak

Diecezjalny referent ds. sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego
Ks. Wenancjusz Zmuda

Diecezjalny duszpasterz grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym
Ks. Dawid Perlik

Diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia, Asystent Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej
Ks. Leszek Chudziński

Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Ks. Bronisław Kaczmarek

Diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Trzeźwości
O. Mirosław Zabrocki CSSp

Diecezjalny duszpasterz policji
Ks. Stanisław Kotowski

Diecezjalny duszpasterz strażaków
Ks. Roman Michalski

Diecezjalny duszpasterz myśliwych
Ks. Ryszard Pruczkowski

Diecezjalny duszpasterz leśników
Ks. Mieczysław Bieliński

Diecezjalny duszpasterz Bractwa Kurkowego
Ks. pułk. w st. spocz. Tadeusz Łukaszczyk

Diecezjalny Opiekun Duchowy Legionu Maryi
Ks. Józef Orchowski

Diecezjalny duszpasterz honorowych dawców krwi diecezji bydgoskiej
Ks. Ryszard Pruczkowski

Duszpasterstwo ludzi pracy
Ks. Franciszek Nowakowski
Ks. Ryszard Pruczkowski

Duszpasterstwo harcerzy, Kapelan Choragwi Kujawsko-Pomrskiej ZHP
Ks. Przemysław Kodzik

Referent ds. ekumenizmu
Ks. Krzysztof Panasiuk

Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Ks. Jarosław Rusnak

Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży


Asystent Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Pokolenie

Ks. Krzysztof Buchholz

Asystent Maltańskiej Służby Medycznej
Ks. dr Waldemar Różycki

Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej
Ks. Krzysztof Panasiuk

Opiekun Towarzystwa Świętego Wojciecha
Ks. Jarosław Antkowiak

Opiekun Towarzystwa Przyjaciół KUL
Ks. dr Michał Adamczyk

Koordynator Diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia
Ks. Maciej Musiał

Moderator diecezjalny Żywego Różańca
Ks. Andrzej Marmurowicz

Odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej
Ks. dr Janusz Tomczak