W Bydgoszczy swoją działalność kontynuuje Szkoła Słowa Bożego. Spotkania odbywają się w parafii św. Antoniego z Padwy.

Zaproszenie do udziału jest skierowane do kapłanów i wiernych wszystkich parafii, przede wszystkim z Dekanatu Bydgoszcz I.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II od kilku już lat owocnie inspiruje duszpasterstwo biblijne w diecezji bydgoskiej.

Szczegóły na PLAKACIE.