„Ambitna Diecezja” – Biskup Diecezjalny powołał komitet przyznający „stypendium diecezji” – każdego roku, przez następne 5 lat (25% kwoty czesnego) na cały okres nauki dla ucznia Zespołu Szkół Katolickich – Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy – Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha i I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego oraz studiów teologicznych na Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

REGULAMINY

print