Przewodniczący:
J. E. Ks. Bp dr Jan TYRAWA
e-mail: jtyrawa@diecezja.bydgoszcz.pl

Wikariusz Generalny:
Ks. dr Bronisław Kaczmarek

Kanclerz kurii:
Ks. mgr Grzegorz Nowak
tel. 52 366 98 05
e-mail: kanclerz@diecezja.bydgoszcz.pl

Ekonom diecezji:
Ks. mgr Przemysław Książek
tel. 52 366 98 06
e-mail: biuro@diecezja.bydgoszcz.pl, ekonom@diecezja.bydgoszcz.pl

Rzecznik diecezji:
Ks. dr Sylwester Warzyński
tel. 52 366 98 21
tel. kom. 728 833 700
e-mail: rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

Furta:
Dorota Kochańska
tel. 52 366 98 00