Przewodniczący:
J. E. Ks. Bp dr Krzysztof Włodarczyk

Wikariusz Generalny:
Ks. dr Bronisław Kaczmarek

Kanclerz kurii:
Ks. mgr Grzegorz Nowak
tel. 52 366 98 05
e-mail: kanclerz@diecezja.bydgoszcz.pl

Notariusz kurii:
Ks. Damian Pawlikowski
tel. kom. 735 985 349
e-mail: sekretarz@diecezja.bydgoszcz.pl

Ekonom diecezji:
Ks. mgr Przemysław Książek
tel. 52 366 98 06
e-mail: biuro@diecezja.bydgoszcz.pl, ekonom@diecezja.bydgoszcz.pl

Rzecznik diecezji:
Ks. dr Marcin Jiers
tel. 52 366 98 21
tel. kom. 538 397 436
e-mail: rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

Furta:
Edward Pasieka
tel. 52 366 98 01