ul. Farna 1o
85-101 Bydgoszcz
Telefon kontaktowy dla grup: 52 552 44 63 (czynny od wtorku do czwartku w godz. 16.00-18.00)

dyrektor: ks. infułat Stanisław Kotowski
wicedyrektor: ks. Leszek Chudziński

godziny otwarcia:

wtorek, środa, piątek – 10.00-15.00

czwartek – 10.00-11.30, 13.00-15.30

sobota: 10.00-11.00, 13.00-16.00

print