W Bydgoszczy otwarto Dom Polski

Z udziałem przedstawicieli duchowieństwa, władz oraz wiernych 24 maja 2012 roku otwarto w centrum Bydgoszczy Dom Polski.

 

Budynek, który jest własnością diecezji, po wieloletnim gruntownym remoncie będzie pełnił rolę kulturotwórczą i społeczną, adresowaną do szerokiego grona odbiorców, także do grup specjalnej troski. Historia budowli sięga czasów przedwojennych. Powstała ona dzięki ówczesnym władzom miasta, a nade wszystko była owocem starań proboszcza fary ks. Tadeusza Skarbka-Malczewskiego. Kapłan pragnął, aby dom stał się pomocą w pracy duszpasterskiej oraz w obronie polskości. Poświęcenie miało miejsce 11 marca 1928 roku.

Budynek przy ulicy Grodzkiej w sąsiedztwie bydgoskiej katedry według projektu określano pierwotnie jako Dom Ludowy. Później nazywany był Domem Katolickim, by ostatecznie przyjąć nazwę Domu Polskiego. Niestety, ze względu na bardzo zły stan techniczny został zamknięty w 2001 roku. – Wierzę, że Dom Polski będzie odgrywał przede wszystkim rolę kulturotwórczą. To znaczy służącą Kościołowi w przekazie tego wszystkiego, co ma do powiedzenia społeczeństwu, w którym żyje – powiedział bp Jan Tyrawa.

Gruntowny remont trwał od 2006 roku. Środki pochodziły od darczyńców, z diecezji, a także z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji to blisko pięć milionów złotych. Mówiąc o wkładzie diecezji, miasta i województwa w odbudowę obiektu, ekonom diecezji bydgoskiej, ks. prałat Przemysław Książek podkreślił, że oddawany dzisiaj ponownie na «religijną i społeczną służbę» Dom Polski, będzie wpisywał się w kulturalny rozwój miasta, które potrzebuje troski i współpracy „na wielu frontach”.

Dzisiaj Dom Polski to przede wszystkim klimatyzowana sala audytoryjna z najwyższej klasy wyposażeniem technicznym, które umożliwia prowadzenie koncertów, konkursów, prezentacji oraz wykładów. To również całe zaplecze pierwszego piętra z salkami i sanitariatami. W ramach działalności są także planowane zajęcia w świetlicach środowiskowych, spektakle, warsztaty dla niepełnosprawnych oraz działania w zakresie profilaktyki. Uroczystość otwarcia uświetnił występ „Paderewski Kwartet”.

 

HARMONOGRAM IMPREZ I SPOTKAŃ

print