Świątynia Matki Bożej Fatimskiej Kościołem Jubileuszowym

„Jesteśmy wezwani do tego, aby się ofiarować Panu Bogu” – mówił w święto Ofiarowania Pańskiego biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Pasterz diecezji przewodniczył Eucharystii w bydgoskiej świątyni Matki Bożej Fatimskiej, która została ogłoszona Kościołem Jubileuszowym.

Specjalny dekret został wydany przez Penitencjarię Apostolską z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy objawień fatimskich i odczytany przez ekonoma diecezji bydgoskiej ks. prałata Przemysława Książka. Wierni, którzy nawiedzą do końca roku kościół na bydgoskich Wyżynach i będą uczestniczyć w świętych obrzędach, mogą skorzystać z Papieskiego Przywileju Odpustu Zupełnego i Błogosławieństwa.

W wygłoszonej homilii biskup ordynariusz zwrócił uwagę na rolę Eucharystii w życiu każdego człowieka. Nawiązując do obchodzonego święta Ofiarowania Pańskiego, przypomniał, że zgodnie ze zwyczajem Starego Prawa rodzice przynieśli Jezusa do świątyni, aby poświęcić Go Bogu. – Wzorem tamtego gestu my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby się ofiarować Panu. Możemy zrobić to wówczas, kiedy czynimy Jego wolę – mówił. Pasterz diecezji podkreślił, że w życiu Jezusa szczytem przyjęcia woli Ojca był krzyż. – Jaki moment naszego życia staje się wyrazem tej szczególnej manifestacji czynienia woli Ojca? Jest nim sprawowanie Eucharystii i uczestniczenie w niej. To znaczy, że w Eucharystii uobecnia się ofiara Jezusa, ale jednocześnie w Eucharystii każdy z nas siebie Bogu ofiarowuje, czyniąc Jego wolę – dodał. Podczas Mszy św. bp Jan Tyrawa zapalił jubileuszową świecę.

Bydgoska parafia Matki Bożej Fatimskiej zaprasza mieszkańców miasta i diecezji na wydarzenia, które pomogą przygotować się do wielkiej rocznicy obchodzonej 13 maja. Według proboszcza ks. kanonika Józefa Orchowskiego, to nade wszystko okazja powrotu do źródła, do ponownego zagłębienia się w treść orędzia z Fatimy, ale nie tylko. – Ufamy bowiem całym sercem, iż każdy, kto usłyszy ten głos Matki Bożej, zapragnie odpowiedzieć modlitwą, ofiarą, pokutą na Jej prośbę. Jeśli tak się stanie, wówczas świat zacznie się zmieniać. Orędzie z Fatimy jest ratunkiem dla ludzkości. Jest wołaniem o poszanowanie Bożego prawa – podkreślił.

Pierwsze z objawień fatimskich miało miejsce 13 maja 1917 roku. Podczas konferencji „Fatima. Tajemnica i obietnica. 1917-2017”, którą zorganizowała we wrześniu ubiegłego roku w Bydgoszczy Akcja Katolicka, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego ks. dr Krzysztof Czapla SAC nazwał trzy tajemnice fatimskie „diagnozą świata”. – Po pierwsze, widzimy to, co współczesny świat trapi. Co sprawia, że doświadczamy cierpienia, wynikającego z wojen, kataklizmów. Po drugie, Matka Boża mówi nam, co jest lekarstwem. Po trzecie, uświadamiamy sobie, co będzie, jeśli świat nie skorzysta z tego lekarstwa – mówił wówczas kapłan.

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy w ramach obchodzonego jubileuszu świętuje również 25-lecie swego istnienia.

Penitencjaria Apostolska (zwana również Trybunałem Pokuty) jest najwyższym sądem kościelnym w sprawach sumienia. Do jej kompetencji należą wszystkie kwestie dotyczące życia wewnętrznego oraz te związane z odpustami. Udziela rozgrzeszeń, dyspens i innych łask zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej, rozstrzyga też sprawy związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty.

TREŚĆ DEKRETU

KALENDARIUM WYDARZEŃ JUBILEUSZOWYCH

KAMERA W KOŚCIELE

JUBILEUSZ BANER