Najwyższym Sędzią Diecezji Bydgoskiej jest Biskup Bydgoski, który wykonuje władzę sądowniczą osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Sądu Biskupiego.

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej I Instancji został erygowany przez Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawę w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 7 rocznicę powstania diecezji, tj. 25 marca 2011 roku. Po otrzymaniu aprobaty Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, rozpoczął oficjalnie swoją działalność od 14 czerwca 2011, tj. od święta Patrona Diecezji bł. bpa Michała Kozala.

Sąd Biskupi w Bydgoszczy jest trybunałem kościelnym I Instancji w sprawach małżeńskich, spornych i karnych, jakie wpłyną z terytorium diecezji bydgoskiej zgodnie z przepisami prawa. Natomiast Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie jest trybunałem apelacyjnym II Instancji dla spraw rozpatrzonych przez Sąd Biskupi w Bydgoszczy w I Instancji.

W Sądzie Biskupim w Bydgoszczy są zatrudnieni: Oficjał, Wiceoficjał, 2 Notariuszy w sekretariacie, kilku księży Sędziów, 3 księży Audytorów, ksiądz Obrońca węzła małżeńskiego i Promotor sprawiedliwości, kilku biegłych psychologów, psychiatrów oraz współpracujących z Sądem świeckich Adwokatów kanonistów.

Dane adresowe:

SĄD BISKUPI DIECEZJI BYDGOSKIEJ
ul. Świętej Trójcy 26 (wejście od ul. ks. A. Kordeckiego 5, budynek w głębi)
85-224  Bydgoszcz
tel./fax 52 385 88 22
e-mail:
sad@diecezja.bydgoszcz.pl

godziny przyjęć: 9.00-13.00  (od poniedziałku do piątku) oraz 15.00-17.00 (we wtorki i czwartki)

W sierpniu Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej jest nieczynny.

Nr konta Sądu Biskupiego w Bydgoszczy
Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy
55 1600 1185 0004 0807 2568 7156
Informacje o kosztach postępowania sądowego udzielane są osobom zainteresowanym prowadzeniem sprawy podczas osobistego spotkania w siedzibie Sądu Biskupiego.

SKŁAD SĄDU BISKUPIEGO
Wikariusz sądowy – Oficjał:

Ks. dr Mateusz NOWAK

Wikariusz sądowy pomocniczy – Wiceoficjał:
Ks. mgr lic. Karol Rawicz-Kostro

Notariusze:
P. mgr Kornelia Powalisz
Ks. mgr Marcin Szuster
P. mgr Szymon Wypych

Sędziowie:
Ks. mgr lic. Wojciech Ciołek
Ks. mgr lic. Waldemar Czarnecki 
Ks. dr Marcin Korybalski     
Ks. mgr lic. Grzegorz Kwaśniewski       
Ks. dr Marcin Maczan
Ks. dr Tobiasz Matkowski
Ks. dr Zenon Niemczyk       
Ks. mgr lic. Henryk Stippa

Obrońcy węzła małżeńskiego:
ks. mgr lic. Arkadiusz Kalinowski
ks. dr Radosław Wnuk

Rzecznicy sprawiedliwości:
ks. mgr lic. Arkadiusz Kalinowski
ks. dr Radosław Wnuk

Audytorzy:
Ks. mgr lic. Maciej Tyckun
Ks. mgr Andrzej Marmurowicz
Ks. mgr lic. Zbigniew Ponichtera

Biegli:
P. mgr Agnieszka Antonowicz
P. prof. dr hab. Małgorzata Basińska
P. mgr Patrycja Basińska
P. mgr Maria Bielińska-Sadkiewicz
P. mgr Aleksandra Cichosz
Ks. dr Szymon Gołota
P. mgr Przemysław Gorzelak
P. dr Wojciech Kosmowski
P. mgr Magdalena Kubica-Czajkowska
P. mgr Jarosław Kunicki
P. mgr Agnieszka Marek
P. mgr Marta Żyła

Adwokaci:

Adamowicz Maciej, tel. 608 267 029, e-mail: adwokat@maciejadamowicz.pl, www.kancelarie.bydgoszcz.pl

Góral Maciej, tel. 784 412 754, e-mail: m.goral@dignitas.com.pl, www.kancelaria-dignitas.pl

Jarzemska Alicja, tel. 601 643 331, e-mail: alicja.jarzemska@gmail.com, www.kancelarie.bydgoszcz.pl

Koźlińska Aleksandra, tel. 607 880 834, e-mail: kancelaria@kozlinska.pl, www.kancelaria-kozlinska.pl

Koźliński Kamil, tel.509 274 919, http://kancelariabydgoszcz.eu/#/ms-1/

Latosiński Łukasz, tel. 692 851 831, e-mail: lukasz.latosinski@gmail.com, www.latosinskijaroch.pl

Niemczycki Dawid, tel. 885 367 037, e-mail: biuro@kancelariakanoniczna.com.pl, www.kancelariakanoniczna.com.pl

Pyszka Andrzej, tel. 501 552 452, e-mail: andrzejpy@wp.pl

Rakoczy Bartosz, tel. 515 296 441, e-mail: rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl, www.rakoczy-kancelaria.pl

Szota Piotr, tel. 507 059 432, e-mail: pws.kancelaria@gmail.com

 

 

Wzór skargi powodowej
Osoby pragnące wnieść skargę powodową proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia osobistego spotkania.