Najwyższym Sędzią Diecezji Bydgoskiej jest Biskup Bydgoski, który wykonuje władzę sądowniczą osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Sądu Biskupiego.

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej I Instancji został erygowany przez Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawę w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 7 rocznicę powstania diecezji, tj. 25 marca 2011 roku. Po otrzymaniu aprobaty Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, rozpoczął oficjalnie swoją działalność od 14 czerwca 2011, tj. od święta Patrona Diecezji bł. bpa Michała Kozala.

Sąd Biskupi w Bydgoszczy jest trybunałem kościelnym I Instancji w sprawach małżeńskich, spornych i karnych, jakie wpłyną z terytorium diecezji bydgoskiej zgodnie z przepisami prawa. Natomiast Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie jest trybunałem apelacyjnym II Instancji dla spraw rozpatrzonych przez Sąd Biskupi w Bydgoszczy w I Instancji.

W Sądzie Biskupim w Bydgoszczy są zatrudnieni: Oficjał, Wiceoficjał, 2 Notariuszy w sekretariacie, kilku księży Sędziów, 3 księży Audytorów, ksiądz Obrońca węzła małżeńskiego i Promotor sprawiedliwości, kilku biegłych psychologów, psychiatrów oraz współpracujących z Sądem świeckich Adwokatów kanonistów.

Dane adresowe:

SĄD BISKUPI DIECEZJI BYDGOSKIEJ
ul. Świętej Trójcy 26 (wejście od ul. ks. A. Kordeckiego 5, budynek w głębi)
85-224  Bydgoszcz
tel./fax 52 385 88 22
e-mail:
sad@diecezja.bydgoszcz.pl

godziny przyjęć: 9.00-13.00  (poniedziałek-piątek), 15.00-17.00 (środa)

W sierpniu Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej jest nieczynny.

Nr konta Sądu Biskupiego w Bydgoszczy
Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy
55 1600 1185 0004 0807 2568 7156
Informacje o kosztach postępowania sądowego udzielane są osobom zainteresowanym prowadzeniem sprawy podczas osobistego spotkania w siedzibie Sądu Biskupiego.

SKŁAD SĄDU BISKUPIEGO
Wikariusz sądowy – Oficjał:

Ks. dr Zenon Niemczyk

Wikariusz sądowy pomocniczy – Wiceoficjał:
Ks. dr Mateusz NOWAK

Notariusze:
Ks. Piotr Wencel
P. mgr Kornelia Powalisz

Sędziowie:
Ks. mgr lic. Waldemar Czarnecki
Ks. dr Marcin Korybalski
Ks. mgr lic. Grzegorz Kwaśniewski
Ks. dr Marcin Maczan
Ks. dr Przemysław Grzybowski
Ks. mgr lic. Wojciech Ciołek
Ks. mgr lic. Karol Rawicz-Kostro
Ks. mgr lic. Henryk Stippa

Obrońca Węzła Małżeńskiego:
Ks. mgr lic. Arkadiusz Kalinowski

Promotor sprawiedliwości:
Ks. mgr lic. Arkadiusz Kalinowski

Audytorzy:
Ks. mgr lic. Maciej Tyckun
Ks. mgr Andrzej Marmurowicz
Ks. mgr lic. Zbigniew Ponichtera

Biegli:
P. mgr Agnieszka Antonowicz
P. prof. dr hab. Małgorzata Basińska
P. mgr Maria Bielińska-Sadkiewicz
Ks. dr Szymon Gołota
P. mgr Przemysław Gorzelak
P. mgr Magdalena Kubica-Czajkowska
P. mgr Agnieszka Marek
P. mgr Marta Żyła

Adwokaci:
P. mgr Andrzej Pyszka – tel. 501 552 452, e-mail: andrzejpy@wp.pl
P. mgr Maciej Góral – tel. 784 412 754, e-mail: m.goral@dignitas.com.pl, www.kancelaria-dignitas.pl
P. mgr Grzegorz Ożga – tel. 695 262 806, e-mail: kancelaria-probitas@o2.pl, www.kancelaria-probitas.com
P. mgr Adam Michalski – tel. 508 160 099
P. mgr Mateusz Łątkowski – tel. 61 851 99 26 lub 660 696 348, e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl, www.kancelaria-latkowski.pl
P. Adw. Rafał Kornat – tel. 48 660 13 03, fax. 48 627 79 41, e-mail: poczta@kancelariaprawna-kornat.pl
P. mgr Piotr W. Szota, ul. Nowy Rynek 1/4a, 85-131 Bydgoszcz, pws.kancelaria@gmail.com; tel. 507 059 432
P. Adw. Edmund Dobecki – tel./fax 52 321 24 00 lub 605 760 570
P. mgr Aleksandra Koźlińska – tel. 607 880 834, e-mail: kancelaria@kozlinska.pl, www.kancelaria-kozlinska.pl
P. Kamil Koźliński – tel.509 274 919,  ul. Kujawska 12, 85-031 Bydgoszcz, http://kancelariabydgoszcz.eu/#/ms-1/
P. Adw. Maciej Adamowicz, tel. 608 267 029, e-mail: adwokat@maciejadamowicz.pl, www.kancelarie.bydgoszcz.pl
P. Adw. Alicja Jarzemska, tel. 601 643 331, e-mail: alicja.jarzemska@gmail.com, www.kancelarie.bydgoszcz.pl
P. prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, tel. 515 296 441, e-mail: rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl, www.rakoczy-kancelaria.pl
P. mgr lic. Dawid Niemczycki, tel. 885 367 037, e-mail: biuro@kancelariakanoniczna.com.pl, www.kancelariakanoniczna.com.pl

Wzór skargi powodowej
Osoby pragnące wnieść skargę powodową proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia osobistego spotkania.