Najwyższym Sędzią Diecezji Bydgoskiej jest Biskup Bydgoski, który wykonuje władzę sądowniczą osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Sądu Biskupiego.

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej I Instancji został erygowany przez Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawę w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 7 rocznicę powstania diecezji, tj. 25 marca 2011 roku. Po otrzymaniu aprobaty Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, rozpoczął oficjalnie swoją działalność od 14 czerwca 2011, tj. od święta Patrona Diecezji bł. bpa Michała Kozala.

Sąd Biskupi w Bydgoszczy jest trybunałem kościelnym I Instancji w sprawach małżeńskich, spornych i karnych, jakie wpłyną z terytorium diecezji bydgoskiej zgodnie z przepisami prawa. Natomiast Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie jest trybunałem apelacyjnym II Instancji dla spraw rozpatrzonych przez Sąd Biskupi w Bydgoszczy w I Instancji.

W Sądzie Biskupim w Bydgoszczy są zatrudnieni: oficjał, wiceoficjał, 3 notariuszy sądu w sekretariacie, kilku księży sędziów, ksiądz audytor, ksiądz obrońca węzła małżeńskiego i promotor sprawiedliwości, kilku biegłych psychologów, psychiatrów oraz współpracujących z Sądem świeckich adwokatów kanonistów. Siedzibą Sądu jest budynek przy ul. Świętej  Trójcy 26 (wejście od ul. ks. A. Kordeckiego 5, budynek w głębi).

Dane adresowe:

SĄD BISKUPI DIECEZJI BYDGOSKIEJ
ul. Świętej Trójcy 26 (wejście od ul. ks. A. Kordeckiego 5, budynek w głębi)
85-224  Bydgoszcz
tel./fax 52 385 88 22
e-mail:
sad@diecezja.bydgoszcz.pl

godziny przyjęć: 9.00-13.00  (poniedziałek-piątek).

Nr konta Sądu Biskupiego w Bydgoszczy
Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy
55 1600 1185 0004 0807 2568 7156

SKŁAD SĄDU BISKUPIEGO
Wikariusz sądowy – Oficjał:

Ks. dr Zenon Niemczyk

Wikariusz sądowy pomocniczy – Wiceoficjał:
Ks. dr Mateusz NOWAK

Notariusze:
Ks. Piotr Wencel
S. M. Gabriela Iwuć

Sędziowie:
Ks. mgr lic. Waldemar Czarnecki
Ks. dr Marcin Korybalski
Ks. mgr lic. Grzegorz Kwaśniewski
Ks. dr Marcin Maczan
Ks. lic. Ireneusz Staniszewski

Obrońca Węzła Małżeńskiego:
Ks. lic. Arkadiusz Kalinowski

Promotor sprawiedliwości:
Ks. lic. Arkadiusz Kalinowski

Audytorzy:
Ks. lic. Maciej Tyckun

Biegli:

P. mgr Maria Bielińska-Sadkiewicz
P. mgr Karolina Domińska
Ks. dr Szymon Gołota
P. mgr Przemysław Gorzelak
P. mgr Magdalena Kubica-Czajkowska
P. mgr Agnieszka Mlicka
P. mgr Elżbieta Robaczewska
P. dr Joanna Słowińska
P. dr Hanna Szczęsna
P. mgr Marta Żyła

Adwokaci:
P. mgr Andrzej Pyszka – tel. 501 552 452, e-mail: andrzejpy@wp.pl
P. mgr Maciej Góral – tel. 784 412 754, e-mail: m.goral@dignitas.com.pl, www.kancelaria-dignitas.pl
P. mgr Grzegorz Ożga – tel. 695 262 806, e-mail: kancelaria-probitas@o2.pl, www.kancelaria-probitas.com
P. mgr Adam Michalski – tel. 508 160 099
P. mgr Mateusz Łątkowski – tel. 61 851 99 26 lub 660 696 348, e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl, www.kancelaria-latkowski.pl
P. Adw. Rafał Kornat – tel. 48 660 13 03, fax. 48 627 79 41, e-mail: poczta@kancelariaprawna-kornat.pl
P. Ernest Cezary Bodura – tel./fax 74 867 05 26 lub 509 591 392, e-mail: ernest.bodura@adwokatura.pl
P. Adw. Edmund Dobecki – tel./fax 52 321 24 00 lub 605 760 570
P. mgr Aleksandra Koźlińska – tel. 607 880 834, e-mail: kancelaria@kozlinska.pl, www.kancelaria-kozlinska.pl

Dekret o opłatach sądowych i honorariach w sprawach małżeńskich rozpatrywanych przez Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej