Dyrektor:
Ks. dr hab. Mirosław Gogolik
tel. 52 366 98 30 lub 52 366 98 22
e-mail: katecheza@diecezja.bydgoszcz.pl
dyżur: poniedziałek, wtorek, środa – godz. 9.00-13.00

Doradca metodyczny:
mgr Aleksandra Cieszyńska
e-mail: aleksandra-cieszynska@wp.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) § 11 Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej dekretem z dnia 9 października 2013 r. powołał Kolegium Wizytatorów Nauki Religii w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Diecezji Bydgoskiej. Kadencja Kolegium trwa trzy lata (9.10.2013 – 30.09.2016).

Skład Kolegium:

Ks. Jarosław Antkowiak – wizytator, ul. Kanałowa 6, 85-207 Bydgoszcz, tel. 52 322 34 34
Ks. Kazimierz Czynsz- wizytator, ul. Kościelna 14, 89-430 Białośliwie, tel. 67 287 50 32
Ks. Karol Glesmer – wizytator, ul. Mickiewicza 2, 89-310 Łobżenica, tel. 67 286 00 18
Ks. Mirosław Gogolik – wizytator, ul. Grodzka 18, 85-109 Bydgoszcz, tel. 52 366 98 30
Ks. Mirosław Goślinowski – wizytator, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz, tel. 52 328 21 26
Ks. Bogusław Konieczka – wizytator, Samoklęski Duże, 89-205 Tur, tel. 52 384 53 05
Ks. Błażej Kownacki – wizytator, ul. Piotra Skargi 7, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, tel. 67 287 31 22
Ks. Grzegorz Nowak – wizytator, ul. Ks. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło n/ Notecią, tel. 52 386 03 11
Ks. Piotr Pieniążek – wizytator, Wielowicz 13, 89-412 Sośno, tel. 52 389 76 91
Ks. Janusz Tomczak – wizytator, ul. Sikorskiego 8, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 343 90 90
Ks. Krzysztof Wiśniewski – wizytator, Sadki 89-110, tel. 52 385 07 87
Aleksandra Cieszyńska – wizytator, tel. kom. 603 641 350
Giemza Beata – wizytator, tel. kom. 694 04 02 12
Michał Głowacki – wizytator, tel. kom. 695 16 51 75
Dorota Harkot – wizytator, tel. kom. 694 67 79 95
Krzysztof Kwiatkowski – młodszy wizytator, tel. kom. 726 49 27 78
Grażyna Lewandowska – wizytator, tel. kom. 608 01 10 19
Jolanta Michalska – młodszy wizytator, tel. kom. 513 10 96 35
Andrzej Pyszka – wizytator, tel. kom. 501 55 24 52
Magdalena Sobecka – wizytator, tel. kom. 602 24 96 50
Elżbieta Wojtynek – wizytator, tel. kom. 606 23 78 88
Leszek Żuchowski – wizytator, tel. kom. 517 13 13 51