Dyrektor:
Ks. dr hab. Mirosław Gogolik
tel. 52 366 98 30
e-mail: katecheza@diecezja.bydgoszcz.pl
dyżur: poniedziałek, wtorek, środa – godz. 9.00-13.00

Doradca metodyczny:
mgr Aleksandra Cieszyńska
e-mail: aleksandra-cieszynska@wp.pl

www.katecheza.bydgoszcz.pl 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) § 11 Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej dekretem z dnia 10 listopada 2016 r. powołał Kolegium Wizytatorów Nauki Religii w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Diecezji Bydgoskiej. Kadencja Kolegium trwa trzy lata (17. 03. 2020 – 31. 03. 2023).
Skład Kolegium:

Ks. Antkowiak Jarosław – wizytator, ul. Kanałowa 6, 85-207 Bydgoszcz, Tel. 52 322 34 34

Ks. Czynsz Kazimierz – wizytator, ul. Kościelna 14, 89-430 Białośliwie, Tel. 67 287 50 32

Ks. Glesmer Karol – wizytator, ul. Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz, Tel. 52 347 15 55

Ks. Gogolik Mirosław – wizytator, ul. Grodzka 18, 85-109 Bydgoszcz, Tel. 52 366 98 30

Ks. Goślinowski Mirosław – wizytator, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz, Tel. 52 328 21 26

Ks. Konieczka Bogusław – wizytator, ul. Wł. Bełzy, 85-817 Bydgoszcz , Tel. 52 371 61 23

Ks. Kowalski Paweł – wizytator, Szaradowo 9, 89-200 Szubin, Tel. 52 384 84 08

Ks. Kownacki Błażej – wizytator, ul. Piotra Skargi 7, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, Tel. 67 287 31 22

Ks. Pieniążek Piotr – wizytator, ul. Mickiewicza 2, 89-310 Łobżenica, Tel.  67 286 0018

Ks. Puziak Marcin – wizytator, ul. Grodzka 18, 85-109 Bydgoszcz, Tel. 696 784 228

Ks. Tomczak Janusz – wizytator, ul. Sikorskiego 8, 85-790 Bydgoszcz, Tel. 52 343 90 90

Ks. Wiśniewski Krzysztof – wizytator, ul. Bohaterów 8, Dębowo, Sadki 89-110, Tel. 525 155 806

mgr Cieszyńska Aleksandra – wizytator, Tel. 603 641 350

mgr Giemza Beata – wizytator, Tel. 694 04 02 12

mgr Głowacki Michał – wizytator, Tel. 695 16 51 75

mgr Harkot Dorota – wizytator, Tel. 694 67 79 95

mgr Kwiatkowski Krzysztof – wizytator, Tel. 726 492 778

mgr Michalska Jolanta – wizytator, Tel.  513 109 635

mgr Pyszka Andrzej – wizytator, Tel. 501 55 24 52

mgr Sobecka Magdalena – wizytator, Tel. 602 24 96 50

mgr Wojtynek Elżbieta – wizytator, Tel. 606 23 78 88