P.o. Ks. mgr Grzegorz Nowak
Kanclerz Kurii
tel. 52 366 98 05
e-mail: kanclerz@diecezja.bydgoszcz.pl