KANONICY GREMIALNI:

Ks. Prałat Teodor Paradowski – Prepozyt Kapituły

Ks. Prałat Maciej Gutmajer – Dziekan Kapituły

Ks. Prałat Stanisław Kotowski – Proboszcz Katedry

Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski – Penitencjarz

Ks. Kanonik Tomasz Cyl – Sekretarz Kapituły

Ks. Kanonik Jerzy Marciniak – Kustosz Kapituły

Ks. Kanonik Jerzy Celkowski

Ks. Kanonik Kazimierz Czynsz

Ks. Kanonik Andrzej Dawidek

Ks. Kanonik Mirosław Goślinowski

Ks. Kanonik Rafał Grabowski

Ks. Kanonik Mariusz Kuciński

Ks. Kanonik Józef Orchowski

Ks. Kanonik Tadeusz Putz

 

KANONICY HONOROWI:

Ks. Kanonik Roman Buliński

Ks. Kanonik Wojciech Cierniak

Ks. Kanonik Karol Glesmer

Ks. Kanonik Stanisław Jendrzejewski

Ks. Kanonik Arkadiusz Kalinowski

Ks. Kanonik Stanisław Karabasz

Ks. Kanonik Tadeusz Kolon

Ks. Kanonik Leszek Kroll

Ks. Kanonik Jarosław Kubiak

Ks. Kanonik Tadeusz Lesiński

Ks. Kanonik Piotr Raszka

Ks. Kanonik Grzegorz Roman

Ks. Kanonik Mirosław Wdowiak

 

KANONICY SENIORZY:

Ks. Kanonik Kazimierz Drapała

Ks. Kanonik Roman Jakubowski

Ks. Kanonik Michał Kudłacik

Ks. Kanonik Jerzy Ptach

Ks. Kanonik Franciszek Sołtysiak

Ks. Kanonik Bogumił Stachowiak

Ks. Kanonik Józef Starczewski

Ks. Kanonik Mikołaj Szymański

Ks. Kanonik Jerzy Tworowski

Ks. Kanonik Narcyz Wojnowski

Ks. Kanonik Tadeusz Zabłocki

 

KANONICY SUPRA NUMERUM:

Ks. Kanonik Antoni Balcerzak

Ks. Kanonik Andrzej Rygielski

 

ZMARLI:

Ks. Kanonik Kazimierz Kamiński

Ks. Kanonik Stefan Osiński

Ks. Kanonik Piotr Weber

Ks. Kanonik Stanisław Woźniak

Ks. Kanonik Edward Siwak

Ks. Kanonik Piotr Renkel

Ks. Kanonik Zbigniew Maruszewski

Ks. Kanonik Andrzej Rosa

Ks. Kanonik Bogdan Jaskólski

Ks. Kanonik Marian Ratajczak

Ks. Kanonik Hieronim Krawczyński

Ks. Kanonik Jan Graczyk