Ks. Jakub Fotin – Poznań

Ks. Krzysztof Kwaśniewicz – Rzym

Ks. Paweł Rybka – Rzym

Ks. Radosław Wnuk – Lublin

Ks. Tomasz Wołoszynowski – Niemcy

Ks. Mateusz Ziemlewski – Kraków