Ks. Wojciech Ciołek – Warszawa

Ks. Krzysztof Kwaśniewicz – Rzym

Ks. Karol Rawicz-Kostro – Warszawa

Ks. Paweł Rybka – Rzym

Ks. Henryk Stippa – Warszawa

Ks. Radosław Wnuk – Lublin

Ks. Tomasz Wołoszynowski – Niemcy

Ks. Mateusz Ziemlewski – Kraków