Zarys programu rocznego szkoły pdf

Szkoła św. Pawła – formularz zgłoszeniowy

Opinia o kandydacie

Szkoła św. Pawła
szkoła katechistów diecezji bydgoskiej

Program pilotażowy
w roku katechetycznym 2023/2024

Synu mój, umacniaj się w łasce, która została nam udostępniona w Chrystusie Jezusie. A wszystko, co w obecności wielu świadków usłyszałeś ode mnie, przekaż dalej ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać innych, jak przystało na dobrego żołnierza Chrystusa Jezusa (2 Tm 2, 1-3 NPD)

IDEA

Posługa katechisty w Kościele jest obok posług lektora i akolity szczególnym posłaniem w mocy Duchu Świętego przez biskupa, aby formować lud do sakramentów i budować małe grupy w parafiach. Przygotowanie do posługi katechisty w diecezji bydgoskiej jest odpowiedzią na decyzje papieża Franciszka:

Katechista jest powołany przede wszystkim po to, by wyrazić swoje kompetencje w posłudze duszpasterskiej przekazywania wiary, która rozwija się na różnych swych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje w szczególności do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą, która pozwala każdemu ochrzczonemu być zawsze gotowym „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3, 15). Katechista jest zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. To tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpowiedni sposób i z odpowiedzialnością (List apostolski w formie „motu proprio” Antiquus Ministerium papieża Franciszka).

Nowy projekt w diecezji bydgoskiej jest adresowany do wszystkich parafii. Celem inicjatywy jest zaktywizowanie wiernych świeckich, którzy pragną włączyć się w organizowanie życia duszpasterskiego, według swojego powołania i rozmaitości charyzmatów, a także dzielenie się różnymi działaniami dotyczącymi formacji do sakramentów.

Szkoła św. Pawła nie stanowi kolejnych studiów teologicznych, ale środowisko wspólnej modlitwy, liturgii oraz dzielenia się doświadczeniem pracy formacyjnej, aby wypracować modele formacji wiernych przygotowujących się do sakramentów.

Szkoła Katechistów ma przygotować kadrę dla każdej parafii, która wspólnie z duszpasterzami poprowadzi dzieło ewangelizacji: spotkania modlitewne, katechezy dla dorosłych, przygotowania do sakramentów itp. Formacja katechistów jest pomyślana w taki sposób, aby jej uczestnicy, zwłaszcza już posługujący w parafiach i wspólnotach, mogli dzielić się sposobami pracy ze sobą nawzajem i wypracowywać modele pracy formacyjnej (np. cykl katechez domowych przed chrztem świętym dziecka, spotkanie małych grup rodziców jako przygotowanie do Pierwszej Komunii dzieci itp.)

Katechiści mają być współpracownikami duszpasterzy, dlatego zapraszamy, aby zgłaszały się osoby wskazane przez swoich księży proboszczów. Zapraszamy kobiety i mężczyzn formujących się we wspólnotach lub grupach oraz świeckich posiadających odpowiednie predyspozycje ludzkie oraz duchowe. Należy podkreślić, że liderzy i członkowie wspólnot, którzy de facto pełnią już rolę katechistów, są powołani w szczególny sposób do udziału w formacji kandydatów na katechistów.

Ufamy, że ten projekt pozwoli uaktywnić w naszych parafiach odpowiedzialność większej liczby osób za życie religijne. Co roku będzie można wysyłać nowe osoby, a te z kolei do współpracy zbierać będą następne, itd. 

Formacja w szkole będzie trwała dwa lata (rok formacji podstawowej, po której będzie udzielana posługa katechisty osobom uprzednio pełniącym już podobną posługę w Kościele oraz rok spotkań w grupach dzielenia celem dzielenia się doświadczeniem swojej pracy apostolskiej – ten rok zostanie zakończony udzieleniem posługi osobom, które dopiero po pierwszym roku zaczęły pracować apostolsko). 

PLAN KURSU

 • Formacja w szkole św. Pawła trwa dwa lata
 • W pierwszy roku 15 zjazdów sobotnich w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego (ul. Grodzka 18-22) lub w Zespole Szkół Katolickich (Nowodworska 17), udział w dwóch zjazdach weekendowych oraz w rekolekcjach ewangelizacyjnych (dodatkowo płatne).
 • W drugim roku maksymalnie 10 spotkań dzielenia w grupach doświadczeniem pracy
 • Księża proboszczowie (chętni) wyznaczają minimum 2 osoby ze swojej parafii (nie muszą posiadać wykształcenia teologicznego), z którymi będą współpracować w dziele katechizacji swoich wspólnot parafialnych.
 • Zajęcia kursu prowadzić będą osoby doświadczone, zaangażowane, duchowni i świeccy ze wspólnot działających aktywnie w swoich środowiskach. Ponadto zajęcia będą miały charakter warsztatowy – będą polegały na dzieleniu się doświadczeniem własnym.
 • Podczas zajęć zostaje zapewniona opieka dla dzieci.
 • Koszt udziału w kursie (15 zjazdów sobotnich + posiłek + opieka nad dziećmi): 350 zł za semestr
 • Przykładowy dzień formacyjny w Szkole św. Pawła będzie zawierał: nabożeństwo tematyczne, konferencję wprowadzającą, przerwę kawową, warsztaty oraz obiad.

NABÓR

Etap I (wstępny)

16.06 o godz. 17.00 Eucharystia i spotkanie dla wszystkich zainteresowanych posługą katechisty w Zespole Szkół Katolickich (ul. Nowodworska 17)

24.06 – wręczenie przez księdza biskupa zaproszeń dla świeckich na ręce księży proboszczów do udziału w Szkole Katechistów

Etap II (nabór formalny)

 • w naborze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia
 • do 14.09 dostarczenie dokumentów (do sekretariatu Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, ul. Grodzka 18): świadectwo chrztu, opinia proboszcza, opinia lidera wspólnoty, list motywacyjny
 • rozmowa kwalifikacyjna 14-15.09

KONTAKT

 • odpowiedzialny za szkołę katechistów: ks. dr Łukasz Boruch
 • 505004860
 • e-mail: lukasz_boruch@icloud.com
 • Składanie dokumentów: Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej tel. 52 339 53 30, ul. Grodzka 18, Bydgoszcz.

GRAFIKA 1

GRAFIKA 2