Odpowiedzialni za stałą formację kapłanów:
Ks. dr Marcin Puziak
Ks. dr Sylwester Warzyński
Ks. dr hab. Mirosław Gogolik
Ks. dr Michał Adamczyk

Formacja stała obejmuje:
– spotkania księży całej diecezji
– wskazane spotkania pracy formacyjnej w ciągu roku
– dwa spotkania formacji katechetycznej (wg terminarza podanego przez Wydział Katechetyczny kurii)
– rekolekcje kapłańskie

Rok formacji 2018/2019
Najbliższe spotkanie formacyjne dla Księży w cyklu formacji dziesięcioletniej odbędzie się w sobotę, 16 lutego 2019 r. w godz. 10.00-13.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Szczegóły w poczcie wewnętrznej.

Egzamin Proboszczowski 2019
Egzamin proboszczowski dla Księży, którzy zakończą w bieżącym roku formacyjnym 2018/19 swój cykl dziesięcioletniej formacji stałej, zostanie przeprowadzony w listopadzie 2019 r. – szczegóły zostaną ogłoszone w stosownym czasie.

Rekolekcje kapłańskie w diecezji bydgoskiej

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 276 w paragrafie 2 w nr 4 postanawia: kapłani „obowiązani są również do odprawiania rekolekcji, według przepisów prawa partykularnego”. Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego (1991 -1999) obowiązujące od 28 lutego 2001 r. wprowadziły coroczne rekolekcje kapłańskie (por. „Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem” nr 91).
W diecezji bydgoskiej obowiązek uczestnictwa co roku w rekolekcjach w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bydgoszczy, mają kapłani do 10 roku kapłaństwa, dla których jest to jedno ze spotkań cyklu formacyjnego.