Odpowiedzialni za stałą formację kapłanów:
Ks. dr Sylwester Warzyński
Ks. dr hab. prof. UAM Mirosław Gogolik
Ks. dr Michał Adamczyk

Formacja stała obejmuje:
– spotkania księży całej diecezji
– wskazane spotkania pracy formacyjnej w ciągu roku
– dwa spotkania formacji katechetycznej (wg terminarza podanego przez Wydział Katechetyczny kurii)
– rekolekcje kapłańskie

Rekolekcje kapłańskie w diecezji bydgoskiej
Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 276 w paragrafie 2 w nr 4 postanawia: kapłani „obowiązani są również do odprawiania rekolekcji, według przepisów prawa partykularnego”. Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego (1991 -1999) obowiązujące od 28 lutego 2001 r. wprowadziły coroczne rekolekcje kapłańskie (por. „Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem” nr 91).