Odpowiedzialni za stałą formację kapłanów:

Ks. dr Marcin Puziak
Ks. dr Sylwester Warzyński
Ks. dr hab. Mirosław Gogolik
Ks. dr Michał Adamczyk

Formacja stała obejmuje:

– spotkania księży całej diecezji
– wskazane spotkania pracy formacyjnej w ciągu roku
– dwa spotkania formacji katechetycznej (wg terminarza podanego przez Wydział Katechetyczny kurii)
– rekolekcje kapłańskie

Rok formacji 2015/16

Spotkania formacyjne odbędą się:
21 listopada 2016 o godz. 19.00 w budynku WSD DB.
Następne terminy zostaną podane pocztą wewnętrzną.
Terminy spotkań katechetycznych na stronie Wydziału Katechetycznego.

Egzamin Proboszczowski 2015

Egzamin proboszczowski dla kapłanów, którzy zakończyli roku formacyjnym 2015/16 swój cykl dziesięcioletniej formacji stałej, zostanie przeprowadzony w poniedziałek, 12 grudnia 2016, o godz. 15.30 w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

Rekolekcje kapłańskie w diecezji bydgoskiej

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 276 w paragrafie 2 w nr 4 postanawia: kapłani „obowiązani są również do odprawiania rekolekcji, według przepisów prawa partykularnego”. Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego (1991 -1999) obowiązujące od 28 lutego 2001 r. wprowadziły coroczne rekolekcje kapłańskie „Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem” nr 91.

W diecezji bydgoskiej obowiązek uczestnictwa co roku w rekolekcjach w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bydgoszczy, mają kapłani do 10 roku kapłaństwa, dla których jest to jedno ze spotkań cyklu formacyjnego.