Odpowiedzialni za stałą formację kapłanów:
Ks. dr Marcin Puziak
Ks. dr Sylwester Warzyński
Ks. dr hab. Mirosław Gogolik
Ks. dr Michał Adamczyk

Formacja stała obejmuje:
– spotkania księży całej diecezji
– wskazane spotkania pracy formacyjnej w ciągu roku
– dwa spotkania formacji katechetycznej (wg terminarza podanego przez Wydział Katechetyczny kurii)
– rekolekcje kapłańskie

Rok formacji 2019/2020
Najbliższe spotkania formacyjne dla Księży w cyklu formacji dziesięcioletniej odbędą się:

10 lutego 2020 (poniedziałek) g. 18.00 – 20.30

22 kwietnia 2020 (środa) g. 18.00 – 20.30

8 czerwca 2020 (poniedziałek) g. 18.00 – 20.30

w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Szczegóły w poczcie wewnętrznej.


Egzamin Proboszczowski 2020

Egzamin proboszczowski dla Księży, którzy zakończyli w 2019 roku i zakończą w roku 2020 cykl swojej dziesięcioletniej formacji stałej, zostanie przeprowadzony w czerwcu 2020 r. – szczegóły zostaną podane zainteresowanym w poczcie wewnętrznej.

Rekolekcje kapłańskie w diecezji bydgoskiej

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 276 w paragrafie 2 w nr 4 postanawia: kapłani „obowiązani są również do odprawiania rekolekcji, według przepisów prawa partykularnego”. Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego (1991 -1999) obowiązujące od 28 lutego 2001 r. wprowadziły coroczne rekolekcje kapłańskie (por. „Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem” nr 91).
W diecezji bydgoskiej obowiązek uczestnictwa co roku w rekolekcjach w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bydgoszczy, mają kapłani do 10 roku kapłaństwa, dla których jest to jedno ze spotkań cyklu formacyjnego.