Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni
Parafia w Samsiecznie
Samsieczno 2
86-014 Sicienko
tel. kom. 502 339 949

Zarząd Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)
ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznań
tel. 61 867 52 33, 61 862 07 20
e-mail: sac@sac.org.pl

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – Księża Chrystusowcy
Dom zakonny w Potulicach
ul. Szkolna 9
89-120 Potulice
tel. 52 386 41 48

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
ul. Panny Marii 4
61-108 POZNAŃ
tel. 61 647 21 00
e-mail: sekretariat@tchr.org

Towarzystwo Jezusowe – Ojcowie Jezuici
Dom zakonny w Bydgoszczy
Pl. Kościeleckich 7
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 322 45 04
e-mail: bydgoszcz@jezuici.pl

Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej
Towarzystwa Jezusowego
ul. Narbutta 21
02-536 Warszawa
tel. 22 542 10 00
e-mail: curiapma@jezuici.pl

Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego – Salezjanie
Dom zakonny w Bydgoszczy
ul. Salezjańska 1
85-792 Bydgoszcz
tel. 52 344 74 00
e-mail: bydgoszcz-sm@salezjanie.pl

Inspektoria pw. św. Wojciecha – Piła
ul. św. Jana Bosko 1
64-920 Piła
tel. 67 352 27 20
e-mail: pila@salezjanie.pl

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Ojcowie Kapucyni
Dom zakonny w Bydgoszczy
85-005 Bydgoszcz
ul. Gdańska 5/6
tel. 52 345 62 08

Kuria Prowincjalna
Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Kapucyńska 4
00-245 Warszawa
tel. 22 831 31 09
e-mail: kuria.ofmcap@post.pl

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny – Księża Misjonarze
Domy zakonne w Górce klasztornej i Złotowie:
Rataje 48, Górka Klasztorna
89-310 Łobżenica
tel. 67 286 08 48
e-mail: gorkaklasztorna-msf@msf.opoka.org.pl
ul. Panny Marii 11
77-400 Złotów
tel. 67 263 28 22
e-mail: zlotow-msf@msf.opoka.org.pl

Kuria Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43
60-176 Poznań
tel. 61 868 99 27, 61 868 99 81
e-mail: kuria@msf.opoka.org.pl

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo – Zgromadzenie Misji
Domy zakonne w Bydgoszczy:
ul. Al. Ossolińskich 2
85-093 Bydgoszcz
tel. 52 322 53 52
e-mail: biuro@bydgoskabazylika.pl
ul. Al. St. Kard. Wyszyńskiego 58
85-620 Bydgoszcz
tel. 52 345 36 71
e-mail: zmartwych@gmail.com

Kuria Prowincjalna
ul. Stradomska 4
31-058 Kraków
tel. 12 422 88 77
e-mail: kuriacm@misjonarze.pl

Zgromadzenie Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi – Misjonarze ze Zgromadzenia Ducha Świętego
Domy zakonne w Bydgoszczy i Chełmszczonce:
ul. Al. Jana Pawła II 117
85-152 Bydgoszcz 43, skr. poczt. 77
tel. 52 371 49 53
ul. Glinki 40
85-174 Bydgoszcz 43, skr. poczt. 33
tel. 52 371 38 96
e-mail: miro2203@o2.pl
Chełmszczonka 2, 86-022 Dobrcz
tel. 52 364 94 85

Dom Prowincjalny w Bydgoszczy
ul. Al. Jana Pawła II 117
85-152 Bydgoszcz 43, skr. poczt. 77
tel. 52 371 49 53
e-mail: cssppol@lo.pl