30.07.2022

„W Paulinie Jaricot dostrzegamy świadectwo miłości do Jezusa, która prowadziła do utożsamienia się z Nim” – podkreślił bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy Świętej dziękczynnej za beatyfikację świeckiej chrześcijanki, założycielki Związku Lyońskiego, tercjarki dominikańskiej.

W uroczystościach diecezjalnych, które odbywały się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy, wzięli udział członkowie Żywego Różańca oraz osoby zaangażowane w duszpasterstwo misyjne. – Jesteśmy zdumieni, jak bardzo Paulina Jaricot była uległa Duchowi Świętemu, który pobudzał ją do nowych pomysłów i inicjatyw na rzecz szerzenia Ewangelii i służby ubogim. Ten, kto przyjmuje dary: słowa, Ducha Świętego i pokoju, staje się przyjacielem Jezusa, misjonarzem Kościoła, bratem lub siostrą ubogich, narzędziem powszechnego braterstwa i pokoju. Błogosławiona stała się tym wszystkim, ponieważ przyjęła te dary Boże. Teraz przyszła kolej na nas – mówił w czasie homilii bp Włodarczyk.

Jaricot – jak zauważył bp – uczy, by nie zrażać się trudnościami, nie lękać się, tylko iść naprzód.

Paulina Jaricot żyła w latach 1799-1862. Francuska założyła Papieskie Dzieła Misyjne, a także Żywy Różaniec, który tylko w samej Polsce zrzesza dwa miliony wiernych. Została beatyfikowana w swoim rodzinnym Lyonie 22 maja 2022 roku. – Jest ona dla nas, żyjących w XXI wieku, znakiem nadziei na to, że ewangelizacja przynosi owoce. Nawet wtedy, kiedy sytuacja na świecie jest zła. Paulina żyła w czasach, w których ludzie odchodzili od Boga, podlegali procesom laicyzacji. Jako młoda dziewczyna wychodziła do nich, pomagając im wrócić do Boga. Z różańcem w ręku możemy zrobić wszystko – dodał ks. Andrzej Marmurowicz, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i moderator Żywego Różańca w diecezji bydgoskiej. – Każdego dnia odkrywam tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Najbardziej człowiek boi się tajemnic bolesnych, ale jeśli razem niesiemy ten krzyż, przy wsparciu bł. Pauliny Jaricot, jest on lżejszy – dodała Elżbieta Fydrych z bydgoskiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print