Najwyższym Sędzią Diecezji Bydgoskiej jest Biskup Bydgoski, który wykonuje władzę sądowniczą osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Sądu Biskupiego.

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej I Instancji został erygowany przez Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawę w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 7 rocznicę powstania diecezji, tj. 25 marca 2011 roku. Po otrzymaniu aprobaty Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, rozpoczął oficjalnie swoją działalność od 14 czerwca 2011, tj. od święta Patrona Diecezji bł. bpa Michała Kozala.

Sąd Biskupi w Bydgoszczy jest trybunałem kościelnym I Instancji w sprawach małżeńskich, spornych i karnych, jakie wpłyną z terytorium diecezji bydgoskiej zgodnie z przepisami prawa. Natomiast Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie jest trybunałem apelacyjnym II Instancji dla spraw rozpatrzonych przez Sąd Biskupi w Bydgoszczy w I Instancji.

Dane adresowe:

SĄD BISKUPI DIECEZJI BYDGOSKIEJ
ul. Świętej Trójcy 26 (wejście od ul. ks. A. Kordeckiego 5, budynek w głębi)
85-224  Bydgoszcz
tel./fax 52 385 88 22
e-mail:
sad@diecezja.bydgoszcz.pl

godziny przyjęć: 9.00-13.00  (od poniedziałku do piątku) oraz 15.00-17.00 (we wtorki i czwartki)

W sierpniu Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej jest nieczynny.

Nr konta Sądu Biskupiego w Bydgoszczy
Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy
55 1600 1185 0004 0807 2568 7156
Informacje o kosztach postępowania sądowego udzielane są osobom zainteresowanym prowadzeniem sprawy podczas osobistego spotkania w siedzibie Sądu Biskupiego.

SKŁAD SĄDU BISKUPIEGO
Wikariusz sądowy – Oficjał:

Ks. dr Mateusz NOWAK

Wikariusz sądowy pomocniczy – Wiceoficjał:
Ks. mgr lic. Karol Rawicz-Kostro

Notariusze:
P. mgr Kornelia Powalisz
Ks. mgr Marcin Szuster
P. mgr Szymon Wypych

Sędziowie:
Ks. dr Wojciech Ciołek
Ks. mgr lic. Waldemar Czarnecki    
Ks. dr Marcin Korybalski
Ks. dr Krzysztof Kwaśniewicz         
Ks. mgr lic. Grzegorz Kwaśniewski 
Ks. dr Marcin Maczan
Ks. dr Tobiasz Matkowski
Ks. dr Zenon Niemczyk        
Ks. mgr lic. Henryk Stippa

Obrońcy węzła małżeńskiego:
ks. mgr lic. Arkadiusz Kalinowski
ks. dr Radosław Wnuk

Rzecznicy sprawiedliwości:
ks. mgr lic. Arkadiusz Kalinowski
ks. dr Radosław Wnuk

Audytorzy:
Ks. mgr lic. Maciej Tyckun
Ks. mgr Andrzej Marmurowicz
Ks. mgr lic. Zbigniew Ponichtera

Biegli:
P. mgr Agnieszka Antonowicz
P. prof. dr hab. Małgorzata Basińska
P. dr Patrycja Basińska
P. mgr Maria Bielińska-Sadkiewicz
P. mgr Aleksandra Cichosz
Ks. dr Szymon Gołota
P. dr Przemysław Gorzelak
P. dr Wojciech Kosmowski
P. mgr Jarosław Kunicki
P. mgr Agnieszka Marek
P. mgr Marta Żyła

Adwokaci:

Góral Maciej, tel. 784 412 754, e-mail: m.goral@dignitas.com.pl, www.kancelaria-dignitas.pl

Koźlińska Aleksandra, tel. 607 880 834, e-mail: kancelaria@kozlinska.pl, www.kancelaria-kozlinska.pl

Latosiński Łukasz, tel. 692 851 831, e-mail: lukasz.latosinski@gmail.com, www.latosinskijaroch.pl

Rakoczy Bartosz, tel. 515 296 441, e-mail: rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl, www.rakoczy-kancelaria.pl

Wzór skargi powodowej
Osoby pragnące wnieść skargę powodową proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia osobistego spotkania.