KANONICY GREMIALNI:

Ks. Kanonik Jerzy Celkowski

Ks. Kanonik Tomasz Cyl

Ks. Kanonik Kazimierz Czynsz

Ks. Kanonik Andrzej Dawidek

Ks. Kaninik Karol Glesmer – Penitencjarz

Ks. Infułat Mirosław Gogolik

Ks. Kanonik Mirosław Goślinowski

Ks. Kanonik Rafał Grabowski

Ks. Infułat Stanisław Kotowski – Dziekan

Ks. Kanonik Mariusz Kuciński

Ks. Kanonik Jerzy Marciniak – Kustosz

Ks. Kanonik Józef Orchowski

Ks. Infułat Ryszard Pruczkowski – Prepozyt, Penitencjarz

Ks. Kanonik Mirosław Pstrągowski

Ks. Kanonik Tadeusz Putz – Sekretarz

KANONICY HONOROWI:

Ks. Kanonik Wojciech Cierniak

Ks. Kanonik Grzegorz Fabiszak 

Ks. Kanonik Piotr Jakubowski

Ks. Kanonik Ireneusz Kalaczyński

Ks. Kanonik Arkadiusz Kalinowski

Ks. Kanonik Bogusław Konieczka

Ks. Kanonik Janusz Konysz

Ks. Kanonik Leszek Kroll

Ks. Kanonik Jarosław Kubiak

Ks. Kanonik Tadeusz Lesiński

Ks. Kanonik Roman Michalski

Ks. Kanonik Piotr Raszka

Ks. Kanonik Grzegorz Roman

Ks. Kanonik Andrzej Rumocki

Ks. Kanonik Janusz Tomczak

Ks. Kanonik Mirosław Wdowiak

KANONICY SENIORZY:

Ks. Kanonik Roman Buliński

Ks. Kanonik Kazimierz Drapała

Ks. Kanonik Roman Jakubowski

Ks. Kanonik Stanisław Jendrzejewski

Ks. Kanonik Stanisław Karabasz

Ks. Kanonik Michał Kudłacik

Ks. Prałat Teodor Paradowski

Ks. Kanonik Jerzy Ptach

Ks. Kanonik Franciszek Sołtysiak

Ks. Kanonik Bogumił Stachowiak

Ks. Kanonik Józef Starczewski

Ks. Kanonik Mikołaj Szymański

KANONICY SUPRA NUMERUM:

Ks. Kanonik Antoni Balcerzak

Ks. Kanonik Andrzej Rygielski

ZMARLI:

Ks. Kanonik Kazimierz Kamiński – 26.03.2008

Ks. Kanonik Stefan Osiński – 19.01.2011

Ks. Kanonik Piotr Wegner – 8.09.2011

Ks. Kanonik Stanisław Woźniak – 4.06.2012

Ks. Kanonik Edward Siwak – 27.10.2012

Ks. Kanonik Piotr Renkel – 29.01.2015

Ks. Prałat (Prepozyt) Zbigniew Maruszewski – 10.08.2015

Ks. Kanonik Andrzej Rosa – 13.01.2016

Ks. Prałat (Dziekan) Bogdan Jaskólski – 19.06.2016

Ks. Kanonik Marian Ratajczak – 10.08.2016

Ks. Kanonik Hieronim Krawczyński – 25.12.2016

Ks. Kanonik Jan Graczyk – 8.09.2017

Ks. Kanonik Jerzy Tworowski – 11.2020

Ks. Kanonik Tadeusz Kolon – 3.01.2021

Ks. Kanonik Narcyz Wojnowski – 06.04.2023

Ks. Kanonik Maciej Gutmajer – 28.05.2023

Ks. Kanonik Tadeusz Zabłocki – 13.06.2024