Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej

Ul. Ks. T. Malczewskiego 1

85-104 Bydgoszcz

Tel. kom. + 48 667 29 99 97

e-mail: redakcja@diecezja.bydgoszcz.pl

www.diecezja.bydgoszcz.pl

https://www.facebook.com/diecezja.bydgoszcz

 

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej powołane przez biskupa diecezjalnego 29 czerwca 2023 roku: jest koordynatorem centrum informacji i środków społecznego przekazu diecezji; zajmuje się informowaniem o działalności, życiu Kościoła lokalnego w różnych mediach, organizacją konferencji prasowych; transmisji, realizacją cykli o charakterze ewangelizacyjnym; odpowiada z ramienia diecezji za kontakt z innymi mediami; inicjuje spotkania biskupa z mediami, w celu integracji i poczucia wzajemnej misji informacyjnej.

 

Zespół Biura Prasowego Diecezji Bydgoskiej:

Marcin Jarzembowski – Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego

Ewa Szałkowska – Członek Kolegium Redakcyjnego

Przemysław Czarnecki – Członek Kolegium Redakcyjnego

Ks. dr Sylwester Warzyński – Członek Kolegium Redakcyjnego

Wiesław Kajdasz – Członek Zespołu

Ks. dr Piotr Wachowski – rzecznik prasowy

 

Szczegółowe zadania:

Marcin Jarzembowski:

koordynuje pracę całego zespołu, w celu zapewnienia dostarczania treści do prasy katolickiej (mutacji diecezjalnej), na stronę̨ internetową, do mediów społecznościowych – na dzisiaj takich jak Facebook, a eksperymentalnie Instagram oraz do innych mediów, jeśli są̨ wydarzenia o charakterze diecezjalnym lub ogólnopolskim;

zwołuje spotkania członków Kolegium Redakcyjnego;

jest dziennikarzem prowadzącym diecezjalną mutację tytułu prasowego.

Ewa Szałkowska:

członek Kolegium Redakcyjnego;

przygotowywanie wizualne strony;

przygotowywanie kampanii reklamowych;

tworzenie ilustracji, rysunków czy grafik na stronę̨ i mediów społecznościowych ;

projektowanie ulotek, logotypów, skład materiałów do druku.

Przemysław Czarnecki:

członek Kolegium Redakcyjnego;

realizacja cykli filmowych;

realizacja klipów;

montaż nadesłanych surówek filmowych;

współpraca przy transmisji wydarzeń́.

Wiesław Kajdasz:

wykonywanie fotografii dla potrzeb biura i mediów diecezjalnych;

wspomaganie przy nagraniach osób, homilii, rozmów.

Ks. dr Sylwester Warzyński:

członek Kolegium Redakcyjnego;

asystent mutacji diecezjalnej prasy;

redaktor Wiadomości Diecezji Bydgoskiej.

Ks. Piotr Wachowski:

opiekun, konsultacja i wsparcie merytoryczne.