Sesja wiosenna Formacji Stałej Kapłanów Diecezji Bydgoskiej

I sesja – kapłani po zdanym egzaminie, oczekujący na objęcie urzędu proboszcza
14-15 kwietnia – CEF Bydgoszcz

Tematyka spotkania: Wokół aktualnych problemów prawnych i administracji parafii

Piątek
18.00 Kolacja
19.00 Nieszpory z homilią
20.00 Warsztaty katechetyczne „Postulat nawrócenia duszpasterskiego w katechezie”

Sobota
07.30 Jutrznia z homilią
08.15 Śniadanie
09.15 Konferencja 1 – Ks. Grzegorz Nowak Procedura przyjęcia apostazji w kancelarii parafialnej
10.15 Przerwa na kawę
10.45 Konferencja 2 – Ks. Rafał Grabowski Sakrament chrztu św. w praktyce parafialnej
11.30 Konferencja 3 – Ks. Wenancjusz Zmuda Prawne i duszpasterskie aspekty przygotowania i błogosławienia związków małżeńskich
12.15 Konferencja 4 – Ks. Janusz Konysz Zarządzanie cmentarzem parafialnym
13.00 Obiad

II sesja – roczniki 1-10 lat po święceniach kapłańskich
21-22 kwietnia – CEF Bydgoszcz

W odpowiedzi na Normy Stolicy Apostolskiej oraz Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania kapłanów do budowania bezpiecznej dla dzieci przestrzeni duszpasterskiej w Kościele pragniemy podjąć szkolenie, którego celem jest głębsze poznanie problematyki seksualnego wykorzystania małoletnich oraz poznanie i wdrożenie odpowiednich i adekwatnych zasad prewencji.

Tematyka szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:
1. Problematyka zaburzeń preferencji seksualnych, w tym szczególnie pedofilii
2. Dynamika działania sprawców wykorzystania seksualnego
3. Skutki bezpośrednie i długofalowe wykorzystania seksualnego u dzieci i osób dorosłych
4. Profil osobowościowy kapłana jako sprawcy wykorzystanie seksualnego
5. Zasady rozmowy z osobami pokrzywdzonymi
6. Podstawowe zasady profilaktyki
7. Procedury postępowania w przypadku ujawnienia przypadku
8. Odpowiedź Kościoła na skandal wykorzystywania osób małoletnich przez niektórych duchownych

Prowadzący: Ks. dr Wojciech Rzeszowski, teolog, psychoterapeuta, wieloletni formator seminaryjny, a obecnie dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie oraz stały współpracownik Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

Piątek
18.00 Kolacja
19.00 Nieszpory z homilią
19.30 Warsztaty katechetyczne „Postulat ujednolicenia w Diecezji programu i zasad dotyczących przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania”
20.30 Prezentacja filmu Spotlight

Sobota
07.30 Jutrznia z homilią
08.15 Śniadanie
09.15 Konferencja 1
10.00 Przerwa na kawę
10.20 Konferencja 2
11.10 Przerwa
11.30 Konferencja 3+ dyskusja
13.00 Obiad

Koszt pobytu (po częściowej refundacji przez Kurię Diecezjalną) to:
80 zł – z noclegiem
40 zł – bez noclegu.

Aby ułatwić rozliczenie uprzejmie proszę, by przyjeżdżając na spotkanie przygotować podpisaną kopertę z odpowiednią kwotą. Zgłoszenie udziału, potwierdzenie noclegu proszę przesyłać na adres: formacja@diecezja.bydgoszcz.pl

ks. Mirosław Gogolik – Wikariusz Biskupi ds. Formacji Stałej Duchowieństwa

RADA DS. FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ

  1. Ks. Sławomir Bar CM
  2. Ks. Mirosław Gogolik – Wikariusz biskupi ds. formacji kapłańskiej
  3. Ks. Paweł Hoppe
  4. Ks. Łukasz Krzewiński
  5. Ks. Marcin Puziak
  6. Ks. Wojciech Szukalski
  7. Ks. Kazimierz Świderski MSF
  8. Ks. Sylwester Warzyński
  9. Ks. Radosław Wnuk
  10. Ks. Wenancjusz Zmuda

Biskup Bydgoski Krzysztof Włodarczyk zatwierdził „Zasady Formacji Stałej Kapłanów Diecezji Bydgoskiej”. Wchodzą one w życie 2 stycznia 2023 roku.

TREŚĆ ZASAD