„W bolesnym doświadczeniu śmierci współmałżonka, Pan wzywa niektóre owdowiałe osoby do bardziej radykalnego poświęcenia swego życia Jemu. To konsekrowane wdowieństwo jest dopełnieniem łaski sakramentu małżeństwa. Wdowieństwo stanowi bolesne rozdarcie w projekcie życia kobiety. Czasem może go ona doświadczać jako prawdziwego unicestwienia. Ale to właśnie tam może ją dosięgnąć i spotkać Bóg, który nie odbiera nam niczego ani nikogo, jak tylko po to, by nas jeszcze hojniej obdarować. W ten sposób Bóg wzywa ją do przekroczenia śmierci mocą wiary, aby w swoim rozdartym istnieniu mogła przyjąć Zmartwychwstałego Chrystusa. W odpowiedzi na to wezwanie kobieta wdowa przyzwala na swoje doświadczenie, pragnąc zjednoczyć się w ten sposób z TAK Chrystusa Odkupiciela. Wówczas zaczyna rozumieć, że Bóg naprawdę zajmuje pierwsze miejsce w jej życiu i w niewidzialny sposób zamieszkuje jej wdowią samotność. Tak nie pragnie już ona żadnej innej miłości ludzkiej. Wierzy, że jej małżonek żyje w Chrystusie; odtąd kocha go już inną, bo boską miłością. Taka konsekracja wprowadzająca w eklezjalny stan wdowieństwa (ordo viduarum) nie zrywa dotychczasowych więzi rodzinnych członkiń. Sytuuje je jednak w nowym świetle i nadaje im nową jakość wewnętrzną. Jako wdowy – wolne dla Boga (viduae) – a zarazem matki i babcie, członkinie starają się zachować dystans wolności wobec ciśnienia spraw rodzinnych, domowych i zawodowych. Niezbędną pomoc swoim dzieciom i wnukom będą świadczyć w świetle swej priorytetowej misji modlitwy i ofiarnego orędownictwa za nich przed Bogiem”. (O. Wiesław Łyko OMI)

Diecezja bydgoska liczy obecnie trzy wdowy konsekrowane oraz trzy kandydatki, które przygotowują się przez formację do wstąpienia w wyżej wymieniony stan.

Zapraszamy wdowy i wdowców, którzy czują w swoim sercu głos Boga i Jego wołanie na spotkania formacyjne, które odbywają się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Szczegółowe informacje:

Asystent kościelny ds. formacji stanu wdów – ks. dr Paweł Hoppe – tel. 696784228

Znajdź nas na stronie: http://konsekrowane.org/wdowy/dok.php oraz cef.bydgoszcz.pl

 

 

print