Mając na względzie dobro duchowe dzieci, a jednocześnie realizując zalecenia Katechezy inicjacji, wskazane w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, powstała inicjatywa powołania w Diecezji Bydgoskiej Eucharystycznego Ruchu Młodych. Ruch ma swoje korzenie w Apostolstwie Modlitwy, powstał 3 grudnia 1844 roku we Francji. Pierwsze dzieci przystąpiły do tego ruchu w 1865 roku, wśród nich była św. Teresa z Lisieux. W 1910 roku papież Piusa X podkreślił Komunię Świętą dla dzieci oraz poprosił dzieci o modlitwę w intencji pokoju na świecie. W 1920 roku, podczas swojego pobytu w Rzymie, s. Urszula Ledóchowska zapoznała się z dziełem Krucjaty Eucharystycznej i otrzymała pozwolenie i uprawnienia potrzebne do założenia Krucjaty Eucharystycznej w Polsce. Pierwsze koło Krucjaty Eucharystycznej powstało w Pniewach k/Poznania w 1925 roku wśród chłopców z Kolegium Piusa X, szkoły prowadzonej przez siostry urszulanki. 

Obecnie Eucharystyczny Ruch Młodych działa w 59 krajach na całym świecie i skupia ok. 1.6 mln dzieci i młodzieży. Niech owocem przeżywanego 20-lecia Diecezji Bydgoskiej i zadaniem na kolejne lata, będzie tworzenie wśród dzieci pierwszokomunijnych grup parafialnych Eucharystycznego Ruchu Młodych, aby pogłębiali swoją przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym, karmili się Jego Ciałem i Słowem, i żyli miłością do Boga i bliźnich. Każdy z nas jest wezwany, by stać się świadkiem Pana Jezusa.

print