Ks. dr Paweł Hoppe dyrektorem Izby Pamięci Męczenników Diecezji Bydgoskiej

Biskup ordynariusz Krzysztof Włodarczyk mianował 30 listopada 2021 roku ks. dr. Pawła Hoppe dyrektorem Izby Pamięci Męczenników Diecezji Bydgoskiej.

Mieści się ona w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. W jej zbiorach znajdują się eksponaty (dokumenty, zdjęcia i inne pamiątki) związane z błogosławionymi męczennikami: bp. Michałem Kozalem, ks. Franciszkiem Dachterą, ks. Antonim Świadkiem, kl. Bronisławem Kostkowskim oraz innymi kapłanami, osobami świeckimi, pochodzącymi lub działającymi w Bydgoszczy i okolicy, którzy doświadczyli gehenny drugiej wojny światowej i okresu komunizmu. – Mówiąc o męczennikach, mamy na myśli tych, o których mówił św. Jan Paweł II, że są to często „nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej”. To ci, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu – powiedział ks. dr Paweł Hoppe.

Dyrektor izby, która została otwarta 17 czerwca 2019 roku, nawiązał również do słów papieża Polaka, które ten wypowiedział podczas swojej wizyty apostolskiej w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 roku. „Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla sprawiedliwości… I dlatego za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa…” – W ten sposób podjęliśmy odpowiedzialność za pamięć historyczną. To zadanie domaga się wspólnego wysiłku wszystkich. Stąd prośba o włączenie się w tworzenie tego wyjątkowego miejsca. Dbałość o „relikty przeszłości” jest nie tylko przywilejem, ale powinnością każdego z nas – dodał ojciec duchowny seminarium ks. dr Paweł Hoppe.

Izba Pamięci Męczenników oprócz działalności archiwalnej i wystawienniczej organizuje również konferencje i projekty edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, po dokonaniu uprzedniej rezerwacji (telefonicznie 696 784 228, drogą mailową izba.meczennicy@gmail.com lub osobiście w sekretariacie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 18-22).