Szkoła św. Pawła
szkoła katechistów diecezji bydgoskiej

Synu mój, umacniaj się w łasce, która została nam udostępniona w Chrystusie Jezusie. A wszystko, co w obecności wielu świadków usłyszałeś ode mnie, przekaż dalej ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać innych, jak przystało na dobrego żołnierza Chrystusa Jezusa (2 Tm 2, 1-3 NPD)

IDEA

Posługa katechisty w Kościele jest obok posług lektora i akolity szczególnym posłaniem w mocy Duchu Świętego przez biskupa, aby formować lud do sakramentów i budować małe grupy w parafiach. Przygotowanie do posługi katechisty w diecezji bydgoskiej jest odpowiedzią na decyzje papieża Franciszka:

Katechista jest powołany przede wszystkim po to, by wyrazić swoje kompetencje w posłudze duszpasterskiej przekazywania wiary, która rozwija się na różnych swych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje w szczególności do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą, która pozwala każdemu ochrzczonemu być zawsze gotowym „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3, 15). Katechista jest zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. To tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpowiedni sposób i z odpowiedzialnością (List apostolski w formie „motu proprio” Antiquus Ministerium papieża Franciszka).

Nowy projekt w diecezji bydgoskiej jest adresowany do wszystkich parafii. Celem inicjatywy jest zaktywizowanie wiernych świeckich, którzy pragną włączyć się w organizowanie życia duszpasterskiego, według swojego powołania i rozmaitości charyzmatów, a także dzielenie się różnymi działaniami dotyczącymi formacji do sakramentów.

Szkoła św. Pawła nie stanowi kolejnych studiów teologicznych, ale środowisko wspólnej modlitwy, liturgii oraz dzielenia się doświadczeniem pracy formacyjnej, aby wypracować modele formacji wiernych przygotowujących się do sakramentów.

Szkoła Katechistów ma przygotować kadrę dla każdej parafii, która wspólnie z duszpasterzami poprowadzi dzieło ewangelizacji: spotkania modlitewne, katechezy dla dorosłych, przygotowania do sakramentów itp. Formacja katechistów jest pomyślana w taki sposób, aby jej uczestnicy, zwłaszcza już posługujący w parafiach i wspólnotach, mogli dzielić się sposobami pracy ze sobą nawzajem i wypracowywać modele pracy formacyjnej (np. cykl katechez domowych przed chrztem świętym dziecka, spotkanie małych grup rodziców jako przygotowanie do Pierwszej Komunii dzieci itp.)

Katechiści mają być współpracownikami duszpasterzy, dlatego zapraszamy, aby zgłaszały się osoby wskazane przez swoich księży proboszczów. Zapraszamy kobiety i mężczyzn formujących się we wspólnotach lub grupach oraz świeckich posiadających odpowiednie predyspozycje ludzkie oraz duchowe. Należy podkreślić, że liderzy i członkowie wspólnot, którzy de facto pełnią już rolę katechistów, są powołani w szczególny sposób do udziału w formacji kandydatów na katechistów.

Ufamy, że ten projekt pozwoli uaktywnić w naszych parafiach odpowiedzialność większej liczby osób za życie religijne. Co roku będzie można wysyłać nowe osoby, a te z kolei do współpracy zbierać będą następne, itd. 

Formacja w szkole będzie trwała dwa lata (rok formacji podstawowej, po której będzie udzielana posługa katechisty osobom uprzednio pełniącym już podobną posługę w Kościele oraz rok spotkań w grupach dzielenia celem dzielenia się doświadczeniem swojej pracy apostolskiej – ten rok zostanie zakończony udzieleniem posługi osobom, które dopiero po pierwszym roku zaczęły pracować apostolsko). 

NABÓR – DO 30 CZERWCA 2024 ROKU – WIĘCEJ TUTAJ 

KONTAKT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, TERMINY ZAJĘĆ, KLAUZULA INFORMACYJNA, LIST MOTYWACYJNY

OPINIA O KANDYDACIE

GRAFIKA