06.07.2024

„Jeśli chcesz ujrzeć Jezusa, to wpierw pozwól, by On zobaczył ciebie. Myślę, że taka jest chrześcijańska dynamika malowania w nas właściwego obrazu Boga” – powiedział biskup Krzysztof Włodarczyk do uczestników spotkania młodych „Paradiso” odbywającego się na Świętej Górze koło Gostynia.

Ordynariusz bydgoski, który przewodniczył Mszy św. 5 lipca, próbował odpowiedzieć na pytanie: co znaczy doświadczyć żywego Boga? – Jest ono ciekawe, bo rodzi wiele dodatkowych. Czy w ogóle Boga można doświadczyć, jak to zrobić? Skąd wiemy, że dane doświadczenie jest prawdziwym spotkaniem Najwyższego, a nie jedynie wytworem czyjegoś umysłu? Czy doświadczenie Boga zawsze jest czymś nadzwyczajnym, czy dokonuje się w zwykłej codzienności? – pytał.

Według biskupa Włodarczyka, gdy chcemy powiedzieć coś prawdziwego o Bogu, najlepiej sięgnąć do Pisma Świętego. – Z kart Biblii wynika też jasno, że to Bóg jako pierwszy wychodzi nam na spotkanie. Nie jest On Bogiem dalekim, ale bliskim – do tego stopnia, że staje się człowiekiem. Mimo to chyba każdy z nas się zgodzi, że trudno jest się otworzyć na doświadczenie Boga. Częściej Go nie czujemy, nie widzimy i nie słyszymy, niż doświadczamy Jego obecności – zauważył.

Boga trzeba też – jak dodał biskup – szukać. Warto być w tym pokornym i cierpliwym. Bóg zawsze różni się od naszych wyobrażeń o Nim. On nas nieskończenie przerasta. Przychodzi w inny sposób, niż byśmy się tego spodziewali. Ale co ważne – zawsze zaskakuje nas ogromem miłości. Jest lepszy, niż myślimy. Jak Go zatem spotkać? Bóg przychodzi do nas na różne sposoby. Przychodzi zawsze do nas takich, jakimi jesteśmy. Jeśli uciekamy od życia, od problemów, trudności, to rozminiemy się z Bogiem. On działa zawsze w prawdziwym życiu, nie w jego idealnych wyobrażeniach – powiedział bp.

Zatem, by doświadczyć Boga, trzeba według biskupa bydgoskiego wyzbyć się pośpiechu oraz hałasu. Potrzeba do tego spokojnej, cichej modlitwy. Ona wystarczy, aby spotkać Boga żywego. – Jeśli chcesz ujrzeć Jezusa, to wpierw pozwól, by On zobaczył ciebie. On wzywa nas, wzywa Ciebie od „siedzenia na”, kręcenia się wokół swoich potrzeb, gromadzenia doczesnych dóbr, do „siedzenia z” Nim, z drugim człowiekiem. Czyli do tworzenia wspólnoty, która się dzieli, otwiera na siebie, doświadcza radości. Być może już tego doświadczyłeś. Jeśli nie, proś o wewnętrzną wolność porzucenia tego, co Cię zniewala, budzi smutek, byś mógł otworzyć się na radość wspólnoty, w której centrum zasiada Jezus – zakończył bp Krzysztof Włodarczyk.

Paradiso to spotkania przy bazylice oo. Filipinów na Świętej Górze koło Gostynia dla młodych (w wieku 15-25 lat) z całej Polski. Celem wydarzenia jest kontynuacja wielkiego święta wspólnoty i radości stworzonego podczas Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się m.in. w Krakowie w 2016 roku oraz w Panamie, na początku 2019 roku To warsztaty, konferencje, grupy dyskusyjne, świadectwa oraz koncerty. Nie brakuje również modlitwy i wielbienia przed Najświętszym Sakramentem.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Eugeniusz Reszkowski

print