31.01.2024

„Kapłan ma walczyć o moralne cnoty, stałą skłonność do czynienia dobra, swoją relację z Jezusem” – mówił do kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz diecezji bydgoskiej spotkał się alumnami i moderatorami, głosząc dla nich egzortę, czyli napomnienie w formie kazania. – Czasy są zawsze trudne i nie wolno zdezerterować – dodał.

Nauka została zatytułowana „Kapłan dojrzałym mężczyzną”. Na początku bp Włodarczyk zauważył, że w wielu publikacjach można przeczytać o dwóch aspektach, które kształtowały mężczyzn. Są nimi walka i praca. Odnosząc wspomniane zagadnienia do kapłaństwa, zwrócił uwagę, że w walce chodzi o przezwyciężanie swoich ograniczeń, a w pracy nie tylko o przygotowywanie rozważań na komputerze.

Biskup zaznaczył, że skoro świeccy mężczyźni, podążający za Chrystusem, stawiają sobie pytanie, jak być dojrzałym mężczyzną, mężem i ojcem, to jest to pewnego rodzaju głęboka lekcja dla kapłanów. – Jest to pozytywny bodziec, by zapytać, jak być księdzem, który jest jednocześnie dojrzałym mężczyzną? – pytał.

Dalej zauważył, że świat promuje obrazy, które opisują modele męskości, wymieniając mężczyznę zmiażdżonego cierpieniem, dzikusa, mędrca, ojca, gospodarza, przywódcę wojownika. – Wojownikiem jest ktoś, kto walczy o coś lub kogoś. Kapłan ma walczyć o moralne cnoty, stałą skłonność do czynienia dobra, swoją relację z Jezusem – mówił, dodając, że dobrym gospodarzem jest ten, który począwszy od najmniejszych rzeczy, odpowiednio nimi zarządza. Mędrcem zaś ten, którego droga w kapłaństwie jest ścieżką wzrastania w mądrości i nabywaniu doświadczenia.

Na dalszy czas formacji biskup udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
kl. Dominik Grolewski

print