Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” oraz „Papageno Team” zapraszają rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, wychowawców na wykład otwarty „Gdy życie traci sens. Kryzys samobójczy w rodzinie, duszpasterstwie i procesie terapii”. 

Spotkanie otworzy ks. Jarosław Magierski z Łodzi, który prowadzi Duszpasterstwo i Strefę Wsparcia „Papageno Team” dla osób w kryzysie suicydalnym, po próbie samobójczej oraz doświadczonych samobójstwem bliskiej osoby (www.papagenoteam.com). Wykład otwarty poprowadzą:

„A we mnie duch mój omdlewa” Ps 143,4 – „Duszpasterstwo w kryzysie suicydalnym” (ks. Jarosław Magierski – psychotraumatolog, suicydolog, koordynator „Papageno Team”, duszpasterstwa skierowanego do osób w kryzysie samobójczym); 

„Zamiera we mnie serce” Ps 143,4 „Bezgraniczne cierpienie w kryzysie samobójczym – perspektywa psychoterapii. Drogi terapii i strategie towarzyszenia w zdrowieniu” (Joanna Niedbalska – psychoterapeuta młodzieży i dorosłych, terapeuta par, małżeństw i rodzin); 

„Zagrożone ciało – kryzys samobójczy w leczeniu psychiatrycznym (Izabela Fadel – lekarz psychiatra, psychoterapeuta).

Początek 27 lutego o godz. 16:00 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 18.

GRAFIKA

print