05.07.2024

„Męczeństwo jest swoistym świadectwem miłości do Boga” – mówił w bydgoskiej Bazylice Królowej Męczenników bp Krzysztof Włodarczyk do uczestników Oazy Rodzin III stopnia z diecezji pelplińskiej.

Właśnie święci męczennicy znaleźli się w centrum siódmego dnia ich rekolekcji. Rodziny związane z Ruchem Światło-Życie nawiedziły, leżącą u wejścia bazyliki, Dolinę Śmierci. – Spoglądając na prezbiterium, widzimy kamienie, które założyciel tej parafii – ks. prałat Zygmunt Trybowski – zbierał z doliny. Kapłan kolejno je układał, byśmy byli świadomi tego, że każde męczeństwo jest nasieniem dla nowych chrześcijan – powiedział moderator ruchu, ks. Artur Pukownik.

Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. Ordynariusz diecezji bydgoskiej zaznaczył, że święci męczennicy byli torturowani i zabijani za to, że demonstrowali ze zbyt wielką pasją, zbyt wielkim przekonaniem i zbyt wielką miłością swoją wiarę, głębokie oddanie Bogu. Możemy więc powiedzieć, że ta forma śmierci wynika z pełni miłości, totalności – mówił, dodając, że istnieją trzy rodzaje męczeństwa.

Białe dotyczy tych, którzy są prześladowani za wiarę i muszą z odwagą i cierpieniem przeżyć swoje życie w imię Jezusa, niekoniecznie będąc zabitymi. Zielone męczeństwo tych, którzy manifestują swoją miłość do Boga, poddając się postom i niedostatkom, wybierając samotność, pustelnię, izolując się od społeczeństwa, by pogrążyć się wyłącznie w wierze. Czerwone obejmuje prawdziwych świętych męczenników, którzy żyjąc miłością do Boga, z radością zgodzili się na tortury i śmierć za wiarę w Niego, nigdy Go nie zdradzając.

Męczennik zatem – jak dodał biskup – jest symbolem i świadectwem zwycięstwa życia nad śmiercią, przeżywając na własnej skórze, na własnym ciele, mękę Jezusa, znosząc niewypowiedziane cierpienia z pełną świadomością, że pociecha z Bożej miłości uczyni wszystkie męki lekkimi.

Pierwszymi, których określono mianem Świętych Męczenników byli Apostołowie, świadkowie życia i działalności Jezusa, którzy byli prześladowani i zabijani za niesienie światu Jego Słowa. – Później w ten sposób określano mężczyzn i kobiety, którzy żyjąc z wiarą i oddaniem, byli prześladowani i zabijani za to, że nie chcieli wyrzec się swojej wiary – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Oaza Rodzin III stopnia jest zazwyczaj zakotwiczona w doświadczeniu Kościoła poprzez nawiedzanie głównych miejsc kultu w Rzymie. Jej istotnym elementem jest modlitwa w różnych świątyniach związanych z kultem Maryi, apostołów, męczenników i innych świętych.

Dolina Śmierci w Bydgoszczy była miejscem masowego mordu w czasie drugiej wojny światowej. W sumie śmierć poniosło tam do 1400 osób – 48 procent profesorów szkół średnich, około 33 procent duchownych, 15 procent nauczycieli szkół powszechnych i prawie 14 procent lekarzy oraz prawników.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print