06.02.2024

Systematyczność spotkań, formacja duchowa, pielgrzymki i działalność patriotyczna, wspólne działania oddziałów z diecezji, uatrakcyjniona oferta dla młodych – to wyzwania, jakie stają dzisiaj przed Akcją Katolicką, uważają jej asystenci.

Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Bydgoszczy było miejscem ich spotkania z biskupem diecezjalnym oraz przedstawicielami lokalnego zarządu. – Do odrodzenia się Akcji Katolickiej w naszej ojczyźnie przyczynił się św. Jan Paweł II – przypomniała Beata Marks.

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, mówiąc o roli asystentów, wskazała na towarzyszenie, jak i systematyczność spotkań. – Akcja jest „przedłużeniem rąk proboszczów”, ale musimy czuć ich zaangażowanie. Zadania te nie mogą być scedowane na księży wikariuszy, którzy są w parafiach tylko na krótki czas. Liczymy także na wskazywanie kierunków, w jakich powinniśmy współdziałać – dodała Beata Marks.

W czasie spotkania zasugerowano m.in. by powołać dekanalnych asystentów, którzy w pewien sposób pomogą w rozwoju struktur Akcji Katolickiej, zaistnieniu tam, gdzie ich po prostu jeszcze nie ma. – Na pewno zaproszenie do długotrwałego działania w Kościele jest zadaniem trudnym – uważa bp Krzysztof Włodarczyk. – Być może trzeba pokazywać bardziej wyraziście formułę Akcji Katolickiej. To, na czym nam zależy, czego dzisiaj chcemy. Trzeba dotrzeć do wiernych, zapraszając ich do konkretnych zadań – dodał ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Akcję Katolicką Diecezji Bydgoskiej tworzy kilkanaście parafialnych oddziałów, które skupiają 151 członków. – W naszej wspólnocie Akcja Katolicka inicjuje wiele wydarzeń, co przyczynia się do jej promocji. Każdego członka witamy ciastem i kawą – mówił z uśmiechem ks. kan. Leszek Kroll. Jest on proboszczem parafii św. Wita w Słupach, gdzie AK jest jedną z najprężniej działających w diecezji. – W zrozumieniu Akcji Katolickiej, jej potrzeby, pomogła mi książka na temat duchowości asystenta – dodał ks. kan. Leszek Kroll. – Trzeba pamiętać, że my tylko asystujemy, a w konkretach działają ludzie świeccy, których mamy wspierać – dodał ks. Jacek Pawelczyk z parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie. – Zależy mi bardzo, byśmy potrafili się wspólnie zrozumieć i wspierać – podsumowała Beata Marks, wskazując również na potrzebę angażowania się członków Akcji Katolickiej w wydarzenia diecezjalne.

W czasie spotkania wskazywano na proces laicyzacji, który przekłada się na brak zwłaszcza młodych, jak i widoczny wśród wiernych „kryzys przynależności i identyfikacji” z konkretną grupą w Kościele. Duchowni zwrócili uwagę na potrzebę większego zaangażowania członków Akcji Katolickiej w sprawy społeczne, dotyczące m.in. wydarzeń w ojczyźnie.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print