25.03.2024

„Razem formujemy się duchowo i uczymy, jak rozumieć Kościół. Jak go kochać i wiernie mu służyć” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk podczas Mszy św. w Katedrze św. Marcina i Mikołaja z okazji 20. rocznicy powołania diecezji bydgoskiej.

Została ona ustanowiona 24 lutego 2004 roku przez papieża Jana Pawła II dekretem uzupełniającym bullę „Totus Tuus Poloniae populus”, który wszedł w życie 25 marca.

Zwracając się do zebranych, bp Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że będąc uczniami Chrystusa, wciąż swój wzrok należy kierować na Niego, starając się Go naśladować. – Powinniśmy odczytywać Jego wolę w konkretnych sytuacjach życiowych. Często są one jasne i łatwo grzech nazwać grzechem, a dobro dobrem. Czasem jednak takie rozróżnienie nie jest proste i wtedy potrzebne jest nam światło Ducha Świętego, by dokonać właściwego wyboru. Nigdy jednak nie wolno nam tolerować zła w imię dobrych kontaktów z otoczeniem, ludzkiej przyjaźni, jakichkolwiek korzyści. Nie wolno sprzedawać nam Chrystusa, jak Judasz – mówił.

Zaraz potem dodał, że z pomocą przychodzi sakrament pokuty i pojednania. Podziękował kapłanom, którzy w codziennej pracy towarzyszą pogubionym, by ci odzyskiwali wewnętrzny pokój i z ufnością szli dalej przez życie. Potem wskazał na Eucharystię, która jeszcze bardziej pogłębia więź z Bogiem. – To cud Bożej miłości. Dzięki Eucharystii nikt z nas nie jest sam, bo uczestniczy w życiu wielkiej rodziny Bożej, parafialnej i diecezjalnej – dodał.

Ziemia kujawsko-pomorska – jak podkreślił bp – to wspaniałe dziedzictwo ducha i chrześcijańskiej kultury. To dziejące się konkretne życie mieszkańców tej ziemi. – Wobec was i z wami przeżywam 20.rocznicę powstania diecezji bydgoskiej. Obejmuję pasterską troską utrwalone w materii duchowe dziedzictwo tej ziemi i powierzony mi lud Boży. Wierzę, że Najwyższy Pasterz, który do tego zadania mnie powołał i posłał, daje moc na miarę stawianych przede mną zadań. Wierzę, że na tej drodze dla wszystkich opiekunką i wspomożycielką będzie Maryja Matka Pięknej Miłości, a patronem na trudne czasy pozostanie bł. bp Michał Kozal – dodał.

Był także czas na wyrażenie wdzięczności. – Pierwszym adresatem jest sam Bóg. Są również ludzie, którym należą się słowa podziękowania – mówił, zwracając się do pierwszego biskupa – Jana Tyrawy. – Następnie wspólnota diecezjalnych duszpasterzy, kapłanów, braci zakonnych, osoby życia konsekrowanego, seminaryjni wychowawcy i profesorowie, alumni, Caritas, przedstawiciele instytucji i organizacji, w których pracują księża, osoby świeckie, pracownicy kurii i oczywiście wszyscy kochani diecezjanie, tworzący Kościół bydgoski – powiedział.

Rocznica to według bp. przede wszystkim pytanie o przyszłość. – Stajemy przed nowymi wyzwaniami i problemami, których już doświadczamy, bądź spodziewamy się ich w niedalekiej przyszłości. Wielką troską naszą i całego Kościoła w Polsce jest malejąca liczba powołań, ale też ich jakość. Praktyczny materializm i laicyzacja, również w naszej diecezji, oddala wielu katolików od niedzielnej liturgii i życia sakramentami świętymi. Olbrzymim wyzwaniem staje się również dla nas dotarcie z Ewangelią do młodego pokolenia. Kościół bydgoski ma określone miejsce w Bożych planach, obyśmy je potrafili poprawnie odczytać i konsekwentnie zrealizować – zakończył.

Diecezja swoim obszarem obejmuje 5200 kilometrów kwadratowych i liczy ponad 620 tys. wiernych, w tym ponad 580 tys. katolików. Jej stolicą jest Bydgoszcz. Kościół lokalny tworzą 153 parafie, w których posługuje ponad 280 księży diecezjalnych i blisko sto osób konsekrowanych.

Ze względu na Wielki Tydzień centralne obchody jubileuszowe 20-lecia zaplanowano na 6, 7 i 8 kwietnia. W sobotę, 6 kwietnia, Mszy św. z udziałem biskupów, duchownych i świeckich o godz. 12.00 w Bazylice Mniejszej św. Wincentego a Paulo przewodniczyć będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak. Eucharystia zainauguruje również diecezjalną peregrynację figury św. Michała Archanioła z Gargano. Tego dnia odbędzie się również koncert w Filharmonii Pomorskiej. Niedziela, 7 kwietnia, upłynie pod znakiem Oratorium „Trzy Marie” w Katedrze św. Marcina i Mikołaja. Zwieńczeniem obchodów 20-lecia będzie Msza św. 8 kwietnia, również w katedrze, po której nastąpi odznaczenie honorowym „Medalem 20-lecia” diecezjalnych liderów grup apostolskich.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print