26.03.2024

„W więzieniach jest głód Boga” – mówił Krzysztof Michalski ze wspólnoty ewangelizacyjnej „Nowe Przymierze”, która poprowadziła przy bazylice świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy modlitwę wstawienniczą z okazji Dnia Modlitw za Więźniów.

Spotkanie, w którym uczestniczyli ordynariusz diecezji – bp Krzysztof Włodarczyk, naczelny kapelan więziennictwa – ks. Adam Jabłoński oraz wolontariusze posługujący w jednostkach penitencjarnych, zostało zorganizowane przez Bractwo Więzienne „Samarytania”. – Jest to czas szczególnej modlitwy i posługi na rzecz osadzonych, byłych więźniów, ich rodzin, ofiar przestępstw, a także duszpasterstw penitencjarnych i służby więziennej. To także okazja do poszerzania świadomości społecznej na temat różnorodnych działań ewangelizacyjnych i pomocowych w tym środowisku – dodał prezes bractwa, dr Przemysław Gorzelak.

Organizatorom zależy, by rozwijać współpracę między wspólnotami na rzecz społeczności więziennej. – Gdziekolwiek spojrzymy, widzimy ręce, które wołają: pomóż, zauważ mnie – podkreślił ks. Adam Jabłoński, dziękując wszystkim za zaangażowanie na rzecz osadzonych. – Prośmy wciąż Boga – jak mówi papież – o siłę wewnętrznego człowieka. Byśmy za kraty wchodzili właśnie z mocą, która tam pozostanie – stwierdził naczelny kapelan więziennictwa.

Bractwo Więzienne „Samarytania” działa na rzecz więźniów w zakładach w Bydgoszczy, Koronowie, Grudziądzu, Poznaniu, Wronkach i Koziegłowach. Wolontariusze wchodzą z posługą do więzień i aresztów, prowadzą korespondencję z osadzonymi. Wspierają tych, którzy rozpoczynają nowe życie na wolności. Kierują się chrześcijańskim przesłaniem nadziei, która pozwala widzieć karę jako drogę przemiany, odnowy, sprawiedliwości, miłości. – W spotkania, jakie prowadzimy na terenie zakładu w Potulicach, wkładamy maksimum siebie. Walka o łaskę dla więźniów rozgrywa się przede wszystkim w kaplicy – dodał Piotr ze wspólnoty Wojowników Maryi, który ewangelizuje od ponad dwudziestu lat.

To właśnie działania wolontariuszy ukazują przekonanie o rzeczywistości przemieniającej mocy Boga i miłości, która potrafi zmienić przestępcę i uzdrowić relacje zerwane i zniszczone przez przestępstwo. – Podziwiam tę misję, którą wypełniacie. Jest to zderzenie się z człowiekiem, który znalazł się w innej rzeczywistości. Potrzebna jest empatia duchowa, by najpierw po ludzku wczuć się w sytuację tego człowieka, wziąć na swoje barki przez modlitwę to, co on przeżywa i wspierać, by odczuwał, że daje się mu serce. By podprowadzić go do Tego, który ma moc – dodał bp Krzysztof Włodarczyk. – Tak się tym osobom w życiu ułożyło, że potrzebują naszego świadectwa. Wierzę, że Pan Bóg wciąż będzie działał w ich sercach – powiedział kapelan więziennictwa w Bydgoszczy, ks. Tomasz Partyka CM.

W ramach obchodów dnia modlitw, zarazem liturgicznego wspomnienia Dobrego Łotra, sprawowana była Msza św. Osadzeni w OZ Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wysłuchali również wykładu ks. kan. Mirosława Pstrągowskiego „Ziemia Święta świadectwem życia Jezusa”.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print