30.03.2024

„Dlaczego ta noc jest wyjątkowa?” – pytał ksiądz prałat dr Zenon Niemczyk w czasie homilii podczas Wigilii Paschalnej w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.

Według wikariusza biskupiego ds. sakramentalnych jest ona wyjątkowa dlatego, że tej nocy Bóg nie tylko pochylił się nad człowiekiem, ale wyciągnął go z dołu zagłady, by wprowadzić do królestwa niebieskiego. – Zatem powinniśmy Bogu powiedzieć dziękuję za dar Syna Człowieczego, za nowe życie, wodę, która nas obmywa. Powiedzieć dziękuję za łaskę chrztu oraz Eucharystii, w której teraz uczestniczymy – zaznaczył.

W tę świętą noc – jak mówił dalej ks. prałat dr Zenon Niemczyk – musi się pojawić refleksja nad tym, co uczyniłem ze swoim chrztem? – Czyli jako obmyty w tym źródle, na ile żyję tą rzeczywistością zmartwychwstania. Wszak powstałem ze śmierci grzechu do życia w łasce. Musi się pojawić refleksja i pytanie, czy płonie we mnie światło Chrystusowej wiary? – pytał.

Kapłan przywołał scenę z Ewangelii, gdzie aniołowie oznajmiają apostołom za pośrednictwem kobiet, że Zmartwychwstały: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”. – Gdzie jest nasza „Galilea”, w której możemy znaleźć Chrystusa? – pytał, dodając, że papież Franciszek przypomniał, że powrót do Galilei oznacza odkrycie na nowo łaski chrztu, jako żywego źródła, zaczerpnięcie nowej energii u korzeni wiary i doświadczenia chrześcijańskiego. Papież przypomniał, że to od tej iskry każdy ochrzczony może rozpalić ogień na każdy dzień, zanosząc ciepło i światło do sióstr i braci. – Czy świętując Wielkanoc, promieniujemy tym, kim jesteśmy jako ochrzczeni? Czy promieniujemy radością, wypływającą z prawdy, że Chrystus zmartwychwstał? – pytał dalej ks. prałat dr Zenon Niemczyk.

Wikariusz biskupi zachęcił wiernych, by przez uczestnictwo w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, wyrzeczenie się złego ducha i wyznanie wiary, a potem Komunię św., byli czytelnym znakiem, że w ich duszach trwa wciąż zmartwychwstanie oraz rozbrzmiewa radosne Alleluja.

Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk. – Wyśpiewujmy Alleluja, ciesząc się, że tej nocy możemy odkrywać wielką prawdę o sobie. Odkrywać, że nie jesteśmy przypadkiem chaosu, ale została nam objawiona miłość, która nas stworzyła, ukształtowała i rozwija. Nie musimy szukać Jezusa w grobie, bo tam Go nie ma. Szukajmy tam, gdzie jest, bo On żyje. Jest w żywym i skutecznym słowie, w ciele i krwi – najpiękniejszym cudzie, jaki przeżywamy na co dzień. Radujmy się tym doświadczeniem – powiedział na zakończenie biskup.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print