30.03.2024

„Chrystus przez mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie potwierdza i wypowiada nieskończoną miłość do każdego człowieka. Prawda ta wyzwala w nas radość oraz nadzieję, pomaga otworzyć się na bezinteresowną miłość do Boga i siebie nawzajem.

„Niech Zmartwychwstały Chrystus przymnaża nam wiary. Otwiera nasze oczy na innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Niech prowadzi nas drogami szczęścia. Jednocześnie niech będzie to dla nas błogosławiony czas, w którym możemy spotkać się ze sobą. Podzielić radością, nadzieją, która jest w Chrystusie. Niech Duch Święty wspiera nas w dawaniu świadectwa o zmartwychwstaniu, jako sensie naszego życia.

Kochani Diecezjanie!
Chrystus żyje. Alleluja! Żyje, mimo fałszywych świadków i tych, którzy chcą tę prawdę w nas zabić. Życzę pięknych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego”.

+ Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski

 

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Zdjęcie: ks. dr Sylwester Warzyński

print