Diecezjalne Studium Organistowskie, przygotowujące do posługi organisty kościelnego, kantora oraz psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym, ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok. Formacja w studium dla organistów trwa 4 lata, dla kantorów 2 lata, a kurs dla psałterzystów rok.

  1. Warunkiem przyjęcia do studium jest rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie kandydata, mające na celu ustalenie poziomu jego zdolności (słuch muzyczny), a także umiejętności i wiedzy muzycznej.
  2. Kandydaci do studium organistowskiego powinni przygotować: jeden utwór z muzyki klasycznej na fortepianie (pianinie),jedną pieśń kościelną z akompaniamentem. 
  3. Kandydaci do studium dla kantorów powinni zaśpiewać a cappella wybraną przez siebie pieśń kościelną.
  4. Kandydaci na kurs dla psałterzystów pełni rolę formacyjną stąd nie jest wymagana wiedza muzyczna, a na rozmowę należy przygotować jeden wybrany przez siebie psalm responsoryjny. 

W przypadku posiadania jakiegoś stopnia wykształcenia muzycznego, kandydaci mogą podjąć naukę na wyższym roku. Powinni jednak przedstawić dokument poświadczający dotychczasową edukację. W przypadku braku podstawowych umiejętności i zdolności muzycznych, można rozpocząć naukę na roku „zerowym”.  

Chętni są proszeni o osobiste zgłoszenie się do dyrektora DSO (tel. 517543933) i przybycie na rozmowę kwalifikacyjną 12 czerwca, na godzinę 19.00 do Domu Polskiego przy ul. Grodzkiej 1 w Bydgoszczy. W uzasadnionych wypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie po tym terminie. 

GRAFIKA

print