28.04.2024

Zamek Bierzgłowski na terenie diecezji toruńskiej był od 26 do 28 kwietnia miejscem rekolekcji dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy zakończyli zarazem przygotowania do pełnienia funkcji w diecezji bydgoskiej.

Studium przygotowawcze rozpoczęło się we wrześniu 2023 roku i trwało do kwietnia tego roku. Podczas minionych miesięcy w każdą trzecią sobotę miesiąca kandydaci uczestniczyli w wykładach z liturgiki, prawa kanonicznego, sakramentologii, teologii moralnej, teologii duchowości oraz teologii pastoralnej, zorganizowanych przy pomocy Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Podczas samych rekolekcji, prowadzonych przez ks. dr. Mateusza Nowaka i ks. Karola Rawicz-Kostro, przyszli nadzwyczajni szafarze pogłębili aspekty praktyczne związane z udzielaniem Komunii św. podczas Mszy św. i posługą wśród osób chorych.

Najważniejszym momentem każdego dnia rekolekcyjnego była Msza św. Pierwszą sprawował biskup Krzysztof Włodarczyk, który zachęcił kandydatów do zatrzymywania się nad słowem Bożym. By było ono pokarmem dającym zaspokojenie wewnętrznych potrzeb. – Każdy, włączony przez chrzest we wspólnotę Kościoła, jest zaproszony, by głosić Dobrą Nowinę. Nie tylko ustami, ale potwierdzać to czynem, by być do końca świadkiem tego, co głoszę – mówił ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Biskup Krzysztof Włodarczyk przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II, jakie zawarł on w encyklice „Redemptor hominis”. Ojciec Święty podkreśl, że „Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła”. „On sam jest naszą drogą „do domu Ojca”. Jest też drogą do każdego człowieka. Na tej drodze, która prowadzi od Chrystusa do człowieka, na tej drodze, na której Chrystus „jednoczy się z każdym człowiekiem”, Kościół nie może być przez nikogo zatrzymany. Domaga się tego doczesne i wieczne dobro człowieka. Kościół ze względu na Chrystusa, z racji tej tajemnicy, która jest własnym życiem Kościoła, nie może też nie być wrażliwy na wszystko, co służy prawdziwemu dobru człowieka – jak też nie może być obojętny na to, co mu zagraża” – cytował, wskazując na troskę o człowieka, by ten „czerpał siłę ze stołu eucharystycznego”, idąc tym samym drogą zbawienia.

Kandydaci, a było ich trzynastu, mieli czas na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem oraz spotkali się z pełniącymi już funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy podzielili się doświadczeniem posługi wśród chorych i cierpiących. Błogosławieństwo do pełnienia funkcji, którego udzieli ordynariusz, odbędzie się 18 maja, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Organizatorzy

print