29.04.2024

Parafia Nawrócenia św. Pawła, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – to miejsca, w których odbyła się oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji pierwszego stopnia.

W wydarzeniu zorganizowanym w ostatni weekend kwietnia udział wzięło dwudziestu pięciu młodych ludzi, uczestniczących na co dzień we wspólnotach Oaz Nowego Życia oraz formacji permanentnej. Tematem spotkania była ewangelizacja przez modlitwę, uczynki i świadectwo. – Te krótkie rekolekcje wpisują się w zamysł ewangelizacyjny, który zostawił nam sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w sformułowanym przez siebie wielkim planie „Ku Chrystusowi Odkupicielowi”– powiedział ks. Paweł Rybka, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, dodając, że „wspólnota, która nie ewangelizuje, nie głosi Chrystusa słowem i czynem, a w konsekwencji obumiera”.

Nikodem Prokop, przedstawiciel Diakonii Oaz Rekolekcyjnych zauważył, że „organizacja rekolekcji ewangelizacyjnych wypłynęła z chęci głębszego przeżycia przez uczestników fundamentalnych prawd wiary, zapisanych w kerygmacie”. Milena Dziergawka, formująca się w bydgoskiej parafii św. Jadwigi Królowej, dodała, że „w sposób szczególny dostrzegła odmienność darów, jakie każdy otrzymał od Boga. Również to, że pomimo różnic wszyscy są potrzebni i niezbędni do ewangelizowania kolejnych osób”.

Podczas oazy rekolekcyjnej animatorów ewangelizacji świętowano także obchody 50-lecia istnienia Ruchu Światło-Życie w Solcu Kujawskim. Eucharystia w parafii Nawrócenia św. Pawła i spotkanie przy stole zgromadziły wiele osób, które w młodości uczestniczyły w tej formacji. Wśród gości był m.in. Czesław Stanisław Frischke, który razem z nieżyjącym już ks. prof. Markiem Pycem założył oazę w Solcu Kujawskim, a ich duszpasterzem w tamtym czasie był ks. kan. Tadeusz Zabłocki.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Diakonia Komunikowania Społecznego Diecezji Bydgoskiej

print