29.04. 2024

Zmarł o. Marcin Żeglarski SJ.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print