02.05.2024

„Jestem przekonany, że z radością oraz z nieba przypatruje się nam ks. Franciszek Blachnicki – mówił podczas uroczystego otwarcia Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem ks. dr Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie.

Kopia Górka stała się wyjątkowym miejscem dla sługi Bożego, który miał wizję żywego Kościoła. – Jeden z kapłanów powiedział: „pamiętam, jak ksiądz Blachnicki prowadził nas po polanie i mówił, że tu będzie kiedyś kościół Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Póki co mamy w budynku kaplicę – dodał ks. dr Marek Sędek. Jej poświęcenie odbędzie w czerwcu, w 45. rocznicę ogłoszenia krucjaty, które odbyło się w czasie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny.

Nowoczesny oraz o wysokich standardach budynek będzie spełniał funkcję formacyjną i noclegową. Pozwolenie na budowę uzyskano 9 listopada 2021 roku, a już 24 listopada bp Tadeusz Bronakowski dokonał wmurowania aktu erekcyjnego. – Wiemy doskonale, że troska o trzeźwość narodu jest troską o wewnętrzną wolność człowieka. Krucjata jest odpowiedzią na słowa św. Jana Pawła II, który chciał, by Polacy byli narodem wolnym wewnętrznie. Dlatego miejsce, które otwieramy, jest bardzo ważne, bo tu będzie dokonywać się formacja człowieka. Tutaj, dzięki łasce Bożej wielu odzyska utraconą wolność – powiedział przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, bp Tadeusz Bronakowski.

Szybka budowa centrum mogła być zrealizowana dzięki dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która przekazała w trzech transzach prawie 29 milionów złotych. Ponadto 300 tys. złotych pochodziło z Funduszu Patriotycznego i ponad 530 tys. jako wkład własny ze Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. – Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że abstynencja jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania alkoholizmowi. My niesiemy tę abstynencję swoim przykładem, czynem, świadectwem. Niech ten budynek, który otwieramy, będzie do tego narzędziem. By ludzie, który chcą wspierać trzeźwość, pozyskiwali wiedzę, napełniali się duchem sługi Bożego, który w Krościenku jest szczególnie odczuwalny – dodał parlamentarzysta, członek Ruchu Światło-Życie Henryk Kowalczyk, który jako wicepremier zabiegał o wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem ewangelizacyjnym. Jego założeniem jest uwolnienie człowieka przede wszystkim od uzależnienia alkoholowego, poprzez zawierzenie Chrystusowi. – „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Oczywiście patrzymy na Tego, w którym jest pełnia wyzwolenia. Skoro On zwyciężył grzech, śmierć oraz szatana, to w Nim wszystko jest możliwe. Natomiast w tym wymiarze miłości międzyludzkiej wyzwolenie jest doświadczeniem wolności wewnętrznej. Ja panuję nad sobą, podejmuję decyzje odpowiedzialne, stając się wolnym, ale także darem dla drugiego. Jeśli potrafię złożyć dar, chociażby abstynencji w intencji osoby, która cierpi, jest chora, uzależniona, to też staje się bardziej wolnym człowiekiem. Dlatego, że to jest moja decyzja oparta na wysokim poziomie motywacji, czyli z miłości do Boga i człowieka – powiedział delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie bp Krzysztof Włodarczyk.

Wisława i Bogdan Szydłowscy z diecezji bydgoskiej podpisali krucjatę, będąc młodymi ludźmi. – Tak naprawdę ta świadomość kształtuje styl naszego życia od 42 lat. Przez ten czas byliśmy wolni od lęku, niosąc radość i świadectwo innym – mówią małżonkowie, podkreślając z dumą, że w domach czwórki ich dzieci, którzy nie należą do krucjaty, alkohol bywa bardzo rzadko. – Poza tym bierzemy udział w otwartych mityngach. Alkoholicy opowiadają o tym, jak ważne są dla nich grupy wsparcia, a my dajemy swoje świadectwo, w ten sposób służąc sobie nawzajem – dodali.

Poświęcenia centrum dokonał biskup tarnowski Andrzej Jeż, który przewodniczył również Mszy św. w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza. – Ksiądz Blachnicki widział ogromne zagrożenie dla naszego narodu w alkoholizmie, ale krucjata służy również wyzwoleniu człowieka od innych uzależnień, zniewoleń i grzechów. Na tym polu nie pozostajemy sami, ale walczymy mocą zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, złożonej na krzyżu, o czym przypomina nam samo słowo krucjata – mówił bp Jeż, dodając, że centrum będzie „miejscem ascezy i odradzania człowieka”. – Krucjata Wyzwolenia Człowieka to nie tylko walka z ludzkimi nałogami, ale przede wszystkim pokazywanie pozytywnej strony. Można być szczęśliwym, w pełni żyjącym człowiekiem bez używek – podsumował ks. dr Marek Sędek.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print