08.05.2024

„Niech to miejsce buduje pamięć i tożsamość” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk podczas uroczystości otwarcia Muzeum Diecezji Bydgoskiej. W XIX-wiecznym budynku, który przeszedł gruntowny remont, zaprezentowane zostały trzy ekspozycyjne sale.

W pierwszej znalazły się rzeczy związane z powstaniem diecezji, a także katedrą, przechowywane dotąd w skarbcu oraz eksponaty wyjęte z krypt podczas ostatniego remontu, a w drugiej numizmaty. Trzecie pomieszczenie stanowi salę pamięci Benedykta XVI, gdzie można oglądać jego buty, sutannę, piuskę, różaniec, haftowaną stułę oraz korespondencję.

„W całokształcie życia religijnego człowieka, także w procesie zbliżania go do Boga, niezwykle ważną rolę odgrywają wytwory sztuki sakralnej. Kościół w całej swej tradycji zwraca ważną uwagę na to, by to wszystko, czym posługuje się zwłaszcza w liturgii, a także i to, co służy ukazywaniu wspaniałości piękna samego Boga, miało należytą wartość i było zarazem wyrazem wiary człowieka. Całe wieki wytworzyły dzieła sztuki sakralnej, które potrzebują nieustannej troski…” – napisano w specjalnym dekrecie erygującym instytucję. – Dobrze się stało, że w cieniu katedry zostało umieszczone muzeum, które ma upamiętniać i pielęgnować wszystko, co jest spuścizną po naszych przodkach, którzy wierzyli w żywego Boga – mówił dyrektor, ks. infułat Stanisław Kotowski.

Zanim została przecięta symboliczna wstęga, wszyscy spotkali się w Domu Polskim, gdzie wysłuchali m.in. wystąpienia prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr. hab. Małgorzaty Grupy. – Każde badania archeologiczne przynoszą nowe eksponaty, które opowiadają nam historię Kościoła, miasta, a przede wszystkim ludzi. Najpiękniej jest, kiedy finał prac kończy się tym, że eksponaty trafiają do muzeum – dodała pracownik Katedry Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytutu Archeologii.

Muzeum powstało również przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. – Chcę podziękować za miejsce, które jest wyrazem historii Kościoła, katedry. Także częścią naszej kultury, rozumianej jako dziedzictwo, które zostało pozostawione i przetrwało wieki – powiedział marszałek Piotr Całbecki. – Muzeum to historia. A historia to na najbardziej oryginalny i niepowtarzalny wymiar chrześcijaństwa. Z kolei historia to spotkanie dwóch wolności – człowieka i Boga – mówił bp senior Jan Tyrawa, który zainicjował powstanie muzeum.

„Dziękuję wszystkim, którzy zajęli się organizacją tego muzeum i je tworzą” – powiedział ordynariusz– biskup Krzysztof Włodarczyk, wyrażając wdzięczność m.in. ekonomowi diecezji – ks. prałatowi Przemysławowi Książkowi, dyrektorowi muzeum – ks. infułatowi Stanisławowi Kotowskiemu i jego zastępcy – ks. Leszkowi Chudzińskiemu, dyrektorowi Centrum Studiów Ratzingera – ks. prof. Akademii Kujawsko-Pomorskiej Mariuszowi Kucińskiemu oraz Grzegorzowi Chojnackiemu, obecnemu od pierwszych prac przy powstawaniu miejsca. – Niech to muzeum uczy historii, wychowuje do odkrywania piękna. Niech przekonuje nas, że ostatecznie kultura rodzi się z kultu, otwiera nas na transcendencję, Pana Boga, drugiego człowieka – podsumował biskup bydgoski.

Podczas otwarcia z udziałem władz różnych szczebli i zaproszonych gości, przedstawiciel dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy podarował Muzeum Diecezji Bydgoskiej kopię dokumentu wystawionego przez papieża Bonifacego IX w 1401 roku, zatwierdzającego przywilej dla klasztoru karmelitów.

Jeszcze w tym roku muzeum zostanie poddane digitalizacji, a w jego wnętrzu będzie można oglądać wystawy czasowe, związane m.in. z dekanatami diecezji.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print