10.05.2024

„Święty Jan Paweł II uczył nas przy okazji jubileuszy, by pielęgnować pamięć i budować tożsamość” – podkreślał podczas obchodów 100-lecia polskiej szkoły w Łochowie biskup Krzysztof Włodarczyk. Placówce, która ma dzisiaj profil podstawowy, od 25 lat patronuje św. Jan Paweł II.

Ordynariusz diecezji bydgoskiej podziękował obecnym za wkład w rozwój szkoły, podkreślając, że na pierwszym miejscu powinna być zawsze inwestycja w drugiego człowieka. – Ojciec Święty mówił, że człowiek jest drogą Kościoła. Dzisiaj powiedziałby, że uczeń jest drogą szkoły. Za wszelkie dobro, które dzieje się w tym miejscu, bardzo dziękuję – dodał bp Krzysztof Włodarczyk.

Placówka w Łochowie została założona w 1756 roku. W okresie pruskim uczono w niej po niemiecku. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku, trzeba było czekać cztery lata, by językiem nauczania stał się polski. Dokładnie 6 maja 1924 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o przekształceniu dotychczasowej niemieckiej szkoły ewangelickiej, w szkołę parytetyczną polsko-niemiecką. Odtąd w istniejącym do dziś, a powstałym w 1865 roku budynku z czerwonej cegły uczyły się dzieci polskie – katolicy, po polsku i dzieci niemieckie – ewangelicy, po niemiecku. – Szkoła wielokrotnie była rozbudowywana. W 1999 roku wraz z gimnazjum weszła w skład zespołu, któremu nadano imię Jana Pawła II. Patrzę dzisiaj na was, drodzy uczniowie, spoglądam w kierunku nauczycieli. Jestem dumny i czuję niewiarygodną satysfakcję z tego, co udało się nam razem osiągnąć – dodał dyrektor Mirosław Donarski.

W uroczystościach uczestniczyli m.in przedstawiciele władz, a także liczna delegacja z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie na Litwie, w rejonie wileńskim. – Również odwołam się do słów wielkiego Polaka – Jana Pawła II – który powiedział, że na szkołę patrzymy, jak na poszerzony dom rodzinny. Dom, w którym kształtują się nowe pokolenia, wartości: narodu, szacunku do drugiego, pielęgnowania polskości, kreatywnego myślenia – dodała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė. –Pomiędzy siódmym a czternastym rokiem życia dzieci spędzają ponad sześć tysięcy godzin w szkole. Dlatego możemy nazwać ją drugim domem, a wasza szkoła w kwestii zaangażowania w kształtowanie młodzieży ma wyjątkowe osiągnięcia – powiedziała Maison, wójt Białych Błot. – My – reprezentanci samorządu – życzymy naszej szkole, by nie brakowało w niej odwagi, otwartości na drugiego. Żeby zawsze pozostawała ona w naszej pamięci, by każdy mógł się tu rozwijać – podsumowali uczniowie.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

 

print