13.05.2024

Bydgoska parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty była 11 maja miejscem paschalnego dnia wspólnoty Oaz Młodzieżowych i Dzieci Bożych. 

Wydarzenie rozpoczęło się od konferencji, która skupiała się na znaczeniu Eucharystii, jako szczytu i źródła życia Kościoła. Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie – ks. Paweł Rybka – podkreślił, że „Eucharystia ukazuje Kościół jako tajemnicę jedności w wielości oraz wielość w jedności, integrując różnorodność charyzmatów i posług w liturgii”.

Następnie uczestnicy mieli okazję dzielić się doświadczeniami związanymi z ich miejscem w Kościele i we wspólnocie ruchu. Podczas dyskusji zastanawiali się m.in. nad tym, co znaczy dla nich parafia oraz jakie odczucia towarzyszą im podczas uczestnictwa w Eucharystii. Młodzi ludzie rozważali znaczenie jedności i wspólnoty w Kościele, odnosząc się do biblijnych fragmentów, m.in. o łamaniu chleba oraz modlitwie. Po spotkaniach grupowych wszyscy udali się do kościoła parafialnego, by w obecności Najświętszego Sakramentu, przeżyć spotkanie ze słowem Bożym, rozważając fragment Pisma Świętego z Pierwszego Listu do Koryntian.

Centrum stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem ks. Pawła Rybki, z udziałem proboszcza – ks. Krzysztofa Kozłowskiego i opiekuna wspólnoty oazowej – ks. Aleksandra Modraka, w intencji Ruchu Światło-Życie, moderatorów, animatorów i uczestników. Ksiądz Paweł Rybka, nawiązując w czasie homilii do słów z Dziejów Apostolskich, zauważył że „uczestnicy formacji oazowej powinni dążyć do dojrzałości chrześcijańskiej”. – Cieszę się, że mogłam poznać nowych ludzi i prosić o Ducha Świętego dla nas wszystkich – powiedziała Zofia Zwolińska, formująca się w Oazie Nowej Drogi w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy. – Bardzo podobał mi się Namiot Spotkania, zwłaszcza wybrany fragment z Pisma Świętego – dodała Julia Tomaszewska, formująca się w Oazie Nowej Drogi w parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. – Dzień wspólnoty pozwolił mi na przeżycie głębokiej refleksji nad jednością Kościoła oraz nad trudnościami budowania wspólnot parafialnych, w tym oazowych – podsumowała Anna Pietraszewska, formująca się w Oazie Nowego Życia w parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print