31.05.2024

Zespoły: programowy, logistyczny, zajmujący się statutem oraz komunikacyjny powołano w ramach przygotowań do kongresu ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji bydgoskiej, który ma się odbyć już 21 września.

Jak tłumaczy ks. Krzysztof Buchholz będzie on wymiernym owocem aktywności świeckich w różnych grupach, organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach, frakcjach, które zostały zauważone i zaistniały z racji 20-lecia istnienia diecezji. – Chcemy również dołączyć do grona tych diecezji, które mają rady ruchów i organizacji. Tak, by ksiądz biskup miał wymierną pomoc, a z drugiej strony, aby te ruchy – przez to że będzie rada – nawiązały mocniejszą współpracę – dodał przewodniczący diecezjalnej rady duszpasterskiej.

„Różnimy się swoimi charyzmatami, a jednak tworzymy Kościół bydgoski, który jest częścią tego powszechnego” – podkreśla Sławomira Olejniczak. – Będzie to czas poznania się, podzielenia swoimi doświadczeniami. Będzie inspiracją do działania, a także ożywienia wspólnot i stowarzyszeń. Postaramy się szukać odpowiedzi i rozwiązań na to, jak ożywić rodziny i nasze parafie, a także dotrzeć i przyciągnąć młodzież do Kościoła – dodała sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy.

Spotkania odbyło się w bydgoskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, która już za kilka dni świętować będzie 100-lecie swego istnienia.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: ks. dr Piotr Wachowski

print