01.06.2024

„Już dwadzieścia lat jest tu z wiernymi. Przyszła, by być dla całej wspólnoty przewodniczką, pierwszą chrześcijanką” – powiedział biskup Krzysztof Włodarczyk, który dokonał aktu koronacji figury NMP Wspomożycielki Wiernych w Niemczu.

Uroczystości przypadły na dwie dekady istnienia parafii. – Od początku Maryja czuwa i oręduje we wszystkich potrzebach wiernych. Włożenie korony na Jej skronie jest więc wyrazem umiłowania przez lud Boży, który w ten sposób wyznaje swoją wiarę i oddaje Bogu chwałę za dar Niepokalanej Matki – mówił bp.

Ordynariusz prosił Wspomożycielkę Wiernych, by troszczyła się o jedność i zgodę w rodzinach i we wspólnocie parafialnej. – Niech pilnuje naszej wierności Bogu i Kościołowi. Kto Pannie Najświętszej zawierzy, nie musi obawiać się o swój los – podkreślił, dodając, że jest Ona również Matką Nadziei. – Tak bardzo potrzebujemy w dzisiejszych czasach nadziei. Maryja dając nam Syna, daje jednocześnie nadzieję, zwłaszcza kiedy dotyka nas „opiłowywanie katolików”.

Czasy, w których żyjemy i związane z nimi wyzwania to – jak dodał bp Włodarczyk – okres pewnego zagubienia. Jego zdaniem wśród wielu zagrożeń, jakie wysuwają się na pierwszy plan, jest utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna. – Z utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Niepokojącą oznaką tego jest wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do życia bez Boga. Człowieka uważa się za centrum rzeczywistości, zajmującego miejsce samego Boga. Koronacja będzie więc szczególnym wyznaniem naszej wiary w Chrystusa – zaznaczył.

Wreszcie przez akt koronacji, wierni mówią Maryi, że ma Ona prawo do ich serc. – Chcemy, by królowała w naszych sumieniach. Chcemy, by Ewangelia Jej Syna była dla nas fundamentem, prawem i światłem na drogach wiary, nadziei i miłości w codziennym życiu, nauce i pracy, służbie Bogu i bliźnim – powiedział, cytując św. Jana Bosko, który zachęcał: „Szukajcie pomocy Wspomożycielki Wiernych i bądźcie przekonani, że Ona może wam więcej pomóc, niż lekarze. Maryja nazywa się Wspomożeniem Wiernych, ponieważ broni nas zarówno przed wrogami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Wiara we wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki Wiernych wszędzie działa cuda”.

Parafia w Niemczu została erygowana 15 maja 2004 roku. – Maryja – Wspomożycielka Wiernych – jest dla naszej wspólnoty źródłem pobożności oraz duchowego wsparcia – mówiła przedstawicielka parafian, która wraz z rodziną witała pasterza diecezji. – Dziękujemy Jezu za Twoją piękną Matkę. Za to, że uczy nas mówić Bogu swoje tak. Nasza dzisiejsza obecność jest postawą wdzięczności – dodał proboszcz, ks. kanonik Mirosław Goślinowski. – Dla mnie to zaszczyt – powiedział Piotr Badziąg, który wykonał koronę. – Maryja to moja Mama, więc było warto – dodał artysta.

Wśród modlących się kapłanów był ks. Henryk Kaszycki SDB, autor i wykonawca mozaik w kościele w Niemczu. Salezjanin przedstawił misję stowarzyszenia, którego członkowie szerzą nabożeństwa do Wspomożycielki Wiernych. W czasie Mszy św. śpiewał Chór Auxilium Christianorum pod dyrekcją Nataszy Nowosadko, któremu towarzyszyli muzycy.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print