07.06.2024

„Jan Paweł II kochał i uczył miłości. Towarzyszył ludziom młodym i walczył, by nie przegrali tej najważniejszej sprawy w życiu” – mówił w Katedrze św. Marcina i Mikołaja bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy św. z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydarzenia z nim związane są nawiązaniem do pielgrzymek Ojca Świętego i jego wizyt w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. W pierwszych dwóch miastach papież gościł równo 25 lat temu – 7 czerwca 1999 roku.

W tym roku święto przypadło również na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jak dodał bp Krzysztof Włodarczyk, jest czymś znacznie więcej niż tylko symbolem czułości i wsparcia. – Jest to objawienie Bożej logiki miłowania i wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę każdego człowieka. Wpatrując się w Serce Pana Jezusa, poznajemy coraz głębiej, czym jest miłość Boża – mówił.

Jest to miłość – jak podkreślił biskup bydgoski, która wychodzi z inicjatywą, nie zabiega o uznanie i
niesie miłosierdzie. – Jest to miłość, która nigdy nie ustaje. A zatem kult Najświętszego Serca Pana Jezusa uwydatnia to, co jest sercem Kościoła – miłość Boga do nas i naszą odpowiedź na tę miłość na wzór miłości Jezusa. Święty Jan Paweł II nazywał to cywilizacją Serca Chrystusa, cywilizacją miłości. Budowanie tej cywilizacji jest dla nas wielkim wyzwaniem – podkreślił.

Biskup Włodarczyk skupiając się na osobie św. Jana Pawła II zauważył, że nie wstydził się on fizycznej bliskości. Nie bał się gestów czułości, serdeczności, był wierny w przyjaźni. – Zawsze ciekawy ludzi, ich świata, ich piękna, wyjątkowości, widział w nich odblask miłości Stwórcy. Sam nigdy nie oszczędzał się w dawaniu siebie. Jego miłość była miłością ojca. Jej źródła sięgały ojcowskiej miłości Boga. Promieniował tym ojcowskim ciepłem. A zarazem uczył, że miłość to nie tyle uczucia, co wybór i odpowiedzialność – powiedział.

Według ordynariusza diecezji bydgoskiej szczególną miłością św. Jana Pawła była Polska. Przypomniał, że podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku ucałował ziemię dwukrotnie: na początku i na końcu. Mówił: „Całuję ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce”. – Kochał, dlatego wymagał. Obliczem miłości bywał święty gniew. Jan Paweł II zawsze mocno reagował, gdy lekceważono prawo do życia. W Polsce najbardziej twardo mówił o tym do nas w 1991 roku, kiedy przypominał nam Dekalog – dodał.

George Weigel – mówił bp Włodarczyk – napisał, że miłość była motorem napędowym niewyczerpanej energii Karola Wojtyły. – Sam papież wielokrotnie powtarzał, że najważniejszą ludzką sprawą, której nie można przegrać, jest miłość. Punktem wyjścia była dla niego świadomość ukochania przez Boga. Jan Paweł II kochał i uczył miłości. Towarzyszył ludziom młodym i walczył, by nie przegrali tej najważniejszej sprawy w życiu. Jak żaden papież w historii dowartościował piękno ludzkiej miłości we wszystkich jej wymiarach. Akcentował rolę wolności, wyboru, odpowiedzialności.

Na zakończenie padło z ust biskupa zaskakujące pytanie: czym św. Jan Paweł II różnił się od idola rockowego, który porywa wielomilionowe tłumy? – Tym, że miał na względzie dobro tych ludzi. Nie uwodził. Nie gromadził wokół swojej idei, ale wokół Chrystusa. Miał na względzie dobro młodych, bo myślał w perspektywie ostatecznej: życia, śmierci i zmartwychwstania. Nie był naiwny, był wybitnym realistą, więc wszystko odnosił do Jezusa, nie do siebie. Był przezroczysty. Wiedział, i często to podkreślał, że jest człowiekiem Jezusa, instrumentem w rękach Ducha Świętego. Papież był po prostu autorytetem. Gigantem, który służy, pada na kolana i całuje brudną ziemię – zakończył.

W katedrze modlili się biskupi z Torunia – Andrzej Suski i Józef Szamocki, zarząd województwa, radni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz różnych szczebli, służb mundurowych i mieszkańcy regionu, któremu patronuje św. Jan Paweł II. – Województwo ma wtedy sens, kiedy jest tworzone przez ludzi, a nie jest tworem administracyjnym wyznaczonym przez granice – powiedział marszałek Piotr Całbecki, podkreślając, że wydarzenia w Bydgoszczy celowo zostały zainaugurowane modlitwą w intencji mieszkańców. – Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem cierpienia za sprawiedliwość – dodał marszałek, parafrazując słowa Ojca Świętego, które wypowiedział 25 lat temu na bydgoskim lotnisku. – Papież odwiedził Bydgoszcz i Toruń, dwie stolice naszego regionu, tego samego dnia. Tak jakby chciał podkreślić, że ten region ma przyszłość, właśnie w takiej dobrej współpracy – powiedział Piotr Całbecki.


Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski (uzupełnimy)

print