07.06.2024

„Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Chyba znam tylko jeden powód, dla którego mógłbym je przyjąć – że będę musiał tu wracać na posiedzenia kapituły i wskazywać innych. Znam wielu, którzy przede mną powinni dostać tę nagrodę” – powiedział kard. Grzegorz Ryś w bydgoskim Domu Polskim.

Otrzymał on – ustanowioną z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego – Nagrodę Kopernikańską Fides et Ratio (Wiara i Rozum). Jej wręczenie miało miejsce w czasie sesji sejmiku z okazji Święta Województwa.

Wydarzenie odbyło się z udziałem członków zarządu i radnych województwa oraz parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, lokalnych samorządów, duchowieństwa, służb mundurowych i uczelni wyższych. – W tym roku obchodzimy 25. rocznicę pielgrzymek Jana Pawła II do naszego regionu. Pielgrzymowanie to dobrowolnie podejmowany trud, przez który pokazujemy światu, że wybraliśmy określone wartości, którym chcemy służyć. Pielgrzymki papieskie płynęły jak rzeki, w których każdy uczestnik był z jednej strony sam obok innych i zarazem stawał się ciałem, społecznym organizmem, wspólnotą przenikaną jednym prądem życia – podkreśliła w swoim wystąpieniu przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. – Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oprócz wymiaru religijnego miały wymiar patriotyczny, pokazywały światu, że Polska żyje i żyć będzie – dodała.

„Pielgrzymka Jana Pawła II była najważniejszym wydarzeniem w historii naszego województwa, W nauczaniu Ojca Świętego powinniśmy trwać, czerpać z niego jak najwięcej i odkrywać na nowo” – podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki. – Za nami pełne wyzwań 25 lat, czas zmian i transformacji w każdej dziedzinie życia. Z dumą możemy mówić o naszych osiągnięciach. Pragnę życzyć nam, by kolejne lat upłynęły w atmosferze budowania solidarnego społeczeństwa, poszanowania drugiego człowieka, prowadzenia dialogu i poodejmowania decyzji w poczuciu odpowiedzialności – dodał.

Podczas sesji marszałek Piotr Całbecki po raz pierwszy wręczył ustanowioną z jego inicjatywy Nagrodę Kopernikańską Fides et Ratio (Wiara i Rozum). Wyróżnienie odebrał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich duchownych i najbliższych współpracowników papieża Franciszka kardynał Grzegorz Ryś. – Nagroda jest wyrazem uznania dla osiągnięć księdza kardynała, jako człowieka pokoju, który wiarę i wiedzę spaja w jedną misję łączenia ludzi, szukania godności człowieka, służby na rzecz jego rozwoju. (…) oraz (wybitnego historyka), który w swoich badaniach nie omijał trudnych i bolesnych tematów. Zgodnie z metodologią kopernikańską zawsze i we wszystkim jako człowiek nauki poszukiwał prawdy – mówił w laudacji gospodarz województwa.

Wyrażając wdzięczność tym, którzy w 1999 roku przyczynili się do godnego przygotowania spotkania Ojca Świętego z mieszkańcami naszego regionu oraz przybyłymi do Bydgoszczy i Torunia wiernymi, sejmik województwa przyznał Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojciechowi Grochowskiemu i Romanowi Jasiakiewiczowi, którzy pełnili wówczas funkcje prezydentów miast Torunia i Bydgoszczy.

Oficjalne uroczystości uświetnił wykład „Wiara i rozum w spotkaniu z Osobą” kard. Grzegorza Rysia. Przypomniał on, że encyklika „Fides et ratio” została napisana przez Jana Pawła II 26 lat temu. Potem przywołał jej początkowe zdanie. „Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. – To jest zdanie, które odnosi się do każdego wysiłku intelektualnego, badawczego poszukiwania prawdy. Również w szczególny sposób do tego wysiłku, którym mnie było dane zajmować się trochę dłużej niż ćwierć wieku. Mam na myśli historię Kościoła. Sama encyklika poświęcona jest spotkaniu wiary i filozofii. Trudno się temu dziwić, ponieważ Ojciec Święty był filozofem z wykształcenia i z pasji – mówił.

Kardynał Grzegorz Ryś wielokrotnie nawiązywał do przykładów i osobistych wspomnień. Stwierdził m.in., że wiara i rozum, wiara i nauka, wiara i historia „idą razem do kontemplacji prawdy”. – Jednak w tym pójściu razem jest im bardzo potrzebna autonomia – zaznaczył.

Sesję, która była poprzedzona Mszą św. w Katedrze św. Marcina i Mikołaja, pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka, z udziałem biskupów z Torunia – Andrzeja Suskiego i Józefa Szamockiego, zakończył koncert fortepianowy w wykonaniu Cezarego Zoka, ucznia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

Sesja stanowiła kulminacyjny punkt obchodów ustanowionego w 2008 roku Święta Województwa. Co roku odbywa się ona w jednym z trzech największych miast regionu, jako wyraz upamiętnienia pielgrzymek papieża Polaka. W ubiegłym roku sesja z okazji Święta Województwa odbyła się we Włocławku, a dwa lata temu w Toruniu.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Kancelaria Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego

print