SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ PIEKNEJ MIŁOŚCI
Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy
ul. Farna 2, 85-101 Bydgoszcz
tel. 52 322 45 86 – proboszcz
www.katedrabydgoska.pl

 

SANKTUARIUM NOWYCH MĘCZENNIKÓW
Parafia pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3, 85-863 Bydgoszcz
tel. 52 361 15 72 – proboszcz
tel. 52 361 97 19 – wikariusze
www.nowimeczennicy.pl

SANKTUARIUM  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW Kalwaria Bydgoska – Golgota XX wieku
Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 346 76 25 lub 52  – proboszcz
tel. 53 323 48 45, 52 323 48 43, 52 323 48 46, 52 323 48 42 – wikariusze 
www.mbkm.pl
e-mail: parafia@mbkm.pl

 

SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni
Rynek 28, 89-240 Kcynia
tel. 52 384 75 77 – proboszcz
tel. 52 384 17 17 – wikariusz
www.kcyniaklasztor.net
e-mail: kcyniaklasztor@o2.pl

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GÓRECKIEJ – KRÓLOWEJ KRAJNY
Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej
Rataje 48; Górka Klasztorna
89-310 Łobżenica
tel. 67 286 08 48
fax 67 286 08 48 (wew. 100)       
www.gorkaklasztorna.com

www.gorkaklasztornamsf.pl
e-mail: gk@msf.opoka.org.pl

 

SANKTUARIUM ZAWIERZENIA
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
ul. Smukalska 113, 85-565 Bydgoszcz
tel. 52 340 20 14
email: bydgoszcz.siostry@szensztat.pl

print