Antonina Krzysztoń wystąpiła podczas charytatywnego koncertu, który odbył się 29 października w kościele św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią. Wydarzenie było połączone z kwestą na rzecz pacjentów Hospicjum Domowego NZOZ Medicus oraz ich rodzin, w tym dzieci osieroconych.

Fundacja „Salus Homini”, która wraz z parafią zorganizowały koncert, po raz dziesiąty włączyła się w kampanię społeczną „Hospicjum to też Życie”. Zaś jej ogólnopolski wymiar rozpoczęła w październiku gdańska Fundacja Hospicyjna. Jest to już trzynasta akcja organizowana we współpracy z hospicjami z całej Polski.

Podczas każdej z nich zwraca się uwagę społeczeństwa na tematy trudne, związane z różnymi aspektami opieki nad osobami ciężko chorymi, dziećmi i dorosłymi oraz ich bliskimi. – Dobrze, że jest taki czas, w którym media próbują koncentrować uwagę na tematach starannie na co dzień omijanych. Ogromnie wiele dla idei hospicyjnej, dla budowania postawy pomagania, współodczuwania, zrozumienia chorego uczynił ostatnio śp. ks. Jan Kaczkowski. Obyśmy tylko nie poprzestali na wzruszeniu – powiedziała prezes fundacji „Salus Homini” Dobrosława Jedynak.

W tym roku organizatorzy kampanii zwracają społeczną uwagę na członków rodzin, sprawujących opiekę nad swoimi ciężko chorymi bliskimi, dziećmi i dorosłymi, na opiekunów rodzinnych. – Hospicjum jest potrzebne nie tylko chorym, ale także ich bliskim. Trudno pomagać podopiecznemu, nie widząc go w kontekście rodziny. I tu jest miejsce – oprócz ograniczonego czasowo personelu – na wsparcie wolontariuszy, całego otoczenia – dodała Dobrosława Jedynak.

Wśród wydarzeń towarzyszących kampanii „Hospicjum to też Życie” na terenie Powiatu Nakielskiego należy wymienić psychoedukacyjne spotkania dla rodzin osób przewlekle i ciężko chorych z udziałem psychoonkologa, pielęgniarki, rehabilitanta i wolontariuszy oraz akcję edukacyjną w lokalnych mediach. – Jestem pod ogromnym wrażeniem tych ludzi, którzy właściwie większość czasu poświęcają tej inicjatywie. Czynią to charytatywnie. Jako parafia nie możemy tego nie zauważyć. Patrzymy również perspektywicznie. Istnieje miejsce, gdzie mogłoby powstać hospicjum stacjonarne. Mamy nadzieję, że z czasem ten pomysł uda się zrealizować, o co bardzo się modlimy – zakończył proboszcz nakielskiej parafii św. Wawrzyńca oraz kanclerz Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks. prałat Grzegorz Nowak.

Fot. Zbigniew Kubisz

print