„Dzisiaj Europa zdradza samą siebie, zaczyna wstydzić się chrześcijaństwa” – mówił w bydgoskiej bazylice Królowej Męczenników biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Pod przewodnictwem pasterza diecezji 30 października zainaugurowano adorację Najświętszego Sakramentu w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”.

Jest on przeznaczony do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, gdzie utworzone zostanie kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. – Po to stawia się te ołtarze, aby poprzez adorację Najświętszego Sakramentu stworzyć wokół nich pewne centra modlitwy o pokój na świecie. O pokój, o którym tak dużo się mówi, a zarazem jest się daleko, by myśl o nim urzeczywistnić – powiedział biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Ołtarz został wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio” i podobnie jak wcześniejsze realizacje, które gościły w bydgoskiej bazylice, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną, zaś motywami stanowiącymi wyraźną nić łączącą poszczególne dzieła są Jezus Chrystus, jako Światłość świata, oraz postać Jego Matki, Maryi.

Jak informuje stowarzyszenie (www.reginapacis.pl), centrum otwartego ołtarza to znajdujący się pod sercem Maryi Jezus Eucharystyczny. – Pragnieniem naszym jako Stowarzyszenia jest, aby adorujący Jezusa Eucharystycznego w Kibeho czerpali od Niego obficie to światło pojednania i pokoju, by móc zanosić je później do swoich rodzin, miejsc pracy oraz różnych środowisk życia – powiedziała Agnieszka Wawronowicz.

Natomiast Matka Boża ukazana jest w oryginalnym ujęciu dobrze znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. W obrazie płonącego, lecz niespalającego się krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka-Dziewica. To Ta, która wydawszy na świat Syna Bożego – Światłość świata – pielęgnowała Je z troską i towarzyszyła Mu przez całe życie, aż pod krzyż, by tam stać się Matką wszystkich ludzi, opiekunką i pośredniczką pomagającą swym dzieciom w trudach życia.

Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa z Kibeho są również sceny zaprezentowane na skrzydłach Tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do 7 Boleści Maryi. Do odmawiania modlitwy wzywała bowiem Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy. W górnej części otwartego Tryptyku widoczny jest jeszcze jeden „afrykański motyw” – unoszące się ku niebu niczym linie elektrokardiogramu symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju.

Po zamknięciu, ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę, wraz z ich relikwiami. Świadectwo życia tych świętych przypomniało światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle Jego Miłości Miłosiernej możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.

Na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym wystawionym w ołtarzu do 6 listopada będzie można trwać w godzinach od 9 do 21. Codzienne otwarcie ołtarza zostanie poprzedzone Mszą świętą o godz. 8.30. Warto wspomnieć, że przed tym ołtarzem podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 30 lipca wraz z papieżem Franciszkiem modliła się młodzież z całego świata.

Fot. Wiesław Kajdasz

print