Od modlitwy oraz złożenia kwiatów na ołtarzu św. Barbary – patronki m.in. górników, hutników, marynarzy, rybaków – w bydgoskiej katedrze 25 listopada pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa Oddziału w Gdańsku rozpoczęli obchody swojego dorocznego święta.

Późnobarokowy ołtarz boczny z pierwszej połowy XVIII wieku znajduje się w północnej nawie świątyni. Jego centrum stanowi obraz patronki z drugiej połowy XVII wieku pochodzenia włoskiego lub flamandzkiego, z kościoła karmelitów. – Dobrze, że tu jesteście. Dobrze, że tu przyszliście – mówił ks. prałat Stanisław Kotowski.

Proboszcz bydgoskiej katedry, który przewodniczył Eucharystii, przypominając m.in. życiorys świętej, podkreślił, że męczeńska śmierć św. Barbary jest wynikiem zderzenia się dwóch światów – tego, co boskie i tego, co ludzkie. – Ojciec chciał dobra córki, ale tak naprawdę nie wiedział, co w życiu jest dla niej najważniejsze. Nie liczył się z jej wolą oraz sumieniem. Barbara natomiast widziała szczęście w pełnym oddaniu się Chrystusowi. Miała inną wizję życia, nie poddała się, nie uległa naciskom z zewnątrz. Zachowała swoją wolność, godność osobistą – te wartości, które dzisiaj wydają się dewaluować – dodał.

Kapłan zauważył, że żywot św. Barbary rzuca wiele światła na życie każdego chrześcijanina. Pomaga zrozumieć, jak wielką wartość ma wolność, którą każdy otrzymał od Stwórcy.

Uczestnicy Mszy św. w procesji z darami ofiarowali kielich mszalny oraz owoce. – Barbórka dla gazowników jest najważniejszym świętem w roku. Celebrujemy ten szczególny czas w całej grupie kapitałowej, we wszystkich oddziałach i zakładach. To dzień wytchnienia dla nas wszystkich, ponieważ przez cały rok staramy się zapewnić bezpieczeństwo przy dostawach gazu – powiedziała Barbara Koba, dyrektor Oddziału w Gdańsku Polskiej Spółki Gazownictwa.

W ikonografii św. Barbara jest ukazywana przede wszystkim w płaszczu z welonem, trzymająca kielich z hostią lub monstrancję. Często w tle umieszczano wieżę, w której była więziona, z trzema oknami symbolizującymi Trójcę Świętą. Liturgiczne obchody ku czci świętej przypadają 4 grudnia i mają rangę wspomnienia dowolnego.

print